Můžete uvést nejčastější lékové interakce, jimiž si pacient může nevědomky ublížit?

Je to kombinace léku na vysoký krevní tlak s léky na bolest, respektive s nesteroidními protizánětlivými přípravky. Pacient na sobě sice nepozná změnu, ale protizánětlivé léky snižují účinnost těch na krevní tlak. To může způsobit, že člověk při další návštěvě lékaře dostane vyšší dávku léku a zhoršuje se jeho prognóza. Riziko, že onemocní, bude hospitalizován, nebo dokonce zemře, se kvůli interakci zvyšuje.

Na fungování léku mají výrazný vliv také bylinky, jídlo či potravinové doplňky. Většina lidí ví, že se na léky nemá pít alkohol. U jakých dalších jídel či nápojů je třeba mít se na pozoru?

Máme velmi dobře prozkoumaný vliv grapefruitové šťávy víme, že ovlivňuje zhruba 50 procent léků, které v medicíně používáme. Někdy je to ovlivnění tak významné, že současné užití výrobci striktně zakazují. Léků, které závažným způsobem interagují s alkoholem, je asi 20, zatímco těch, jejichž účinek se takto mění s grapefruitovou šťávou, je jistě více než 200. Na druhou stranu dlouhodobé užívání alkoholu ve vyšších dávkách působí negativně na játra, a protože spousta léků je také negativně ovlivňuje, účinky se mohou nejen sčítat, ale dokonce potencovat.

Ke změně účinků léku dochází různými procesy. Můžete je přiblížit?

První z nich, inhibici, si můžeme představit tak, že je zablokován nějaký enzym nebo transportní mechanismus, který přenáší léky přes membrány. Zamkli jsme ho do boudičky a po dobu působení inhibitoru (např. látek z grepu) nemůže tři až čtyři hodiny ven. Jakmile se ale inhibitor vyloučí z těla, boudička se otevře a enzym či transportní systém se obnoví.

Jinak je tomu u interakcí, které vznikají na základě indukce. Ta je založena na tom, že nějaká látka nutí buňku vyrábět víc a víc enzymů či transportních mechanismů. Když induktor přestaneme užívat, tak enzym i transportní mechanismus neodejdou s ním, ale zůstanou v buňce. To je pak riziko pro ženy, které užívají hormonální antikoncepci. Podle průzkumu měla polovina žen, které k hormonální antikoncepci braly extrakt z třezalky, ovulaci. Podobné to je i u postkoitální antikoncepce.

Když tedy budu užívat antikoncepci, nesmím vůbec pít třezalkový čaj, nebo si ho třeba jednou za měsíc dát mohu?

Když si dáte třezalkový čaj jednou za měsíc, není třeba se obávat, nemůžete naindukovat enzymy. To je možné jen při opakované konzumaci v řádu několika dnů. Když už je ale naindukujete, zůstanou tak týden až čtrnáct dnů. Jenže jednorázové užití třezalky jako antidepresiva nemá smysl, dalo by se o tom uvažovat jedině u nespavosti.

Mluvili jsme o grapefruitu, třezalce a alkoholu. Jaké další potraviny mohou léky ovlivnit?

Častým prohřeškem je to, že lidí zapíjejí lék něčím jiným než vodou. Nejde jen o grepovou šťávu, která účinek léků zvyšuje, týká se to i jablečné šťávy. Ta má přesně opačný efekt a vstřebávání léku snižuje. Existují studie na antihistaminika, která když se zapijí jablečným moštem, tak se nevstřebají. To je pro pacienta s alergií závada velmi podstatná, protože neví, zda mu nepřestaly zabírat léky, nebo se mu nemoc nezhoršila.

Hodně lidí užívá multivitaminy. Mají ty nějaký vliv na léky?

V zásadě ne. Vitaminy se totiž vstřebávají zcela specifickým mechanismem vyvinutým jen pro ně. Ovšem tyto přípravky obsahují i soli vápníku a hořčíku a tam už ke kompetici se spoustou léků dojít může. Například u léků na osteoporózu nebo u protiinfekčních léků na zánět močových cest mohou soli hořčíku zabránit vstřebávání. To je pak závada velmi podstatná, protože se infekce nevyléčí.

VZP kdysi dělala analýzu, při níž načapala pacienta, který si za jediný den nechal předepsat 23 léků. Máte i vy nějaké rekordmany?

Máme příklady pacientů, kteří užívají 40 a více léků. Tam lze očekávat obrovské množství interakcí, protože šance, že by se neovlivňovaly, je zanedbatelná. Někteří pacienti měli stovky lékových interakcí za rok a řada z nich byla velmi závažná. Žádná sice nemá charakter, že by člověka bezprostředně zahubila, ale výjimečně se to může stát. Záleží na souhře mnoha okolností, například na genetice pacienta, jaké jsou dávky léků apod. Úmrtí jsou popsána i v ČR, jde o jednotky lidí ročně.

O jaké lékové kombinace v popsaných úmrtích šlo?

Jsou to léky na ředění krve, jejichž nevhodná kombinace s jinými přípravky vede k vystupňování efektu. Ti lidé vykrvácí.

Nakolik může působení léků a interakce ovlivnit to, že je lék po datu spotřeby?

U takového léku neexistuje garance, že bude účinný a bezpečný, takže bych užívání rozhodně nikomu nedoporučoval. Dříve, když se používaly tetracykliny (druh antibiotik, pozn. red.), bylo jejich užívání po lhůtě vyloženě nebezpečné, protože látky se v čase rozkládaly a rozkladové produkty byly jedovaté. Na druhou stranu pokud jde o běžný přípravek, který je třeba měsíc po době použitelnosti, tak bych asi byl shovívavější. Ale jako nikdo nebude jíst tři dny prošlý bramborový salát, tak by neměl jíst ani prošlé léky.