Budoucí dokument bude řešit především propojení připojovacích a odbočovacích pruhů v úseku Vídeňská – 5. května tak, aby v tomto úseku byla Jižní spojka uspořádána v režimu 3+3 jízdní pruhy.

Dále se bude věnovat doplnění obousměrné křižovatkové větve u mimoúrovňové křižovatky Jižní spojka s Vídeňskou směrem k Michelské ulici. Upraven bude připojovací pruh křižovatky Jižní spojky s 5. května ve směru z ulice 5. května, kde zároveň vznikne nový odbočovací pruh a rampa na most přes Jižní spojku.

Uzavírka dálnice. Ilustrační foto.
Rozkopaná Praha. Provoz bude omezen i na Jižní spojce

Studie by měla být hotová do poloviny příštího roku a její předpokládaná cena je přibližně 3,1 milionu korun. Měla by se také zabývat tím, aby stavební řešení umožnilo v případě potřeby stavbu protihlukových stěn.

Okruh všechno nespasí

Její součástí budou také průzkumy a prověření inženýrských sítí, dopravní řešení a stavební část včetně kapacitního posouzení, projednání možností s klíčovými institucemi a vlastníky pozemků, nebo například odhad nákladů včetně ekonomického porovnání případných variant. 

„Ve městě musíme myslet na pěší, cestující v MHD, cyklisty a samozřejmě také na řidiče v autech. Je nutné rozvíjet infrastrukturu pro všechny druhy dopravy, abychom naplnili nejrůznější dopravní potřeby Pražanů. Zároveň je důležité si uvědomit, že se nemůžeme donekonečna vymlouvat na okruh, který všechno zázračně spasí. Není to tak. I některé jiné současné úseky pražské silniční sítě nejsou kapacitně vyhovující a řidiči musí mít možnost pohodlně a snadno objet Prahu," řekl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Hasiči likvidovali na Jižní spojce požár nákladního automobilu.
Jižní spojka stála kvůli požáru dodávky. Muž, žena i pes utekli do bezpečí