Miliony korun pro oblasti školství a sportu. Takové jsou priority rozpočtu Prahy 11 pro rok 2009, který zastupitelé bez větších průtahů schválili.

V příštím roce tak budou hospodařit s příjmy, jež činí více než 578 milionů korun, a výdaji ve výši bezmála 656 milionů korun. Z toho vyplývá, že byl rozpočet schválen se schodkem přibližně 77,6 milionu korun.

„Tuto částku ale pokryjeme z finančních zdrojů, které jsme ušetřili v minulých letech. V žádném případě tak nehodláme zadlužit městskou část,“ uvedl starosta Dalibor Mlejnský (ODS).

Peníze pro děti a na sportovní činnosti

Zejména děti se mohou těšit například na nový multifunkční areál u Základní školy Květnového vítězství. Na jeho stavbu má Praha 11 připraveno celkem 38 milionů korun. Z dalších peněz se pak dostane i na opravu samotné školy. „Dále zde máme 26 milionů na projekt vodního světa. Tyto peníze jsou zatím pouze na přípravu projektu. Stavba samotná bude totiž zřejmě stát stovky milionů korun,“ pokračoval ve výčtu starosta.

Připraveno je rovněž celkem pět milionů korun na stavbu Domu zubní péče. Na tuto akci by měla radnice Jižního Města dostat další finance od ministerstva zdravotnictví.

Velká suma je vyhrazena na rekonstrukce základních a mateřských škol, a to 58 milionů korun. Kromě zmíněné ZŠ Květnového vítězství se dostane například i na ZŠ v Mikulově ulici.

Otazníky kolem SISI

Na Systém integrované sociální intervence, takzvaný SISI, je v příštím roce připraveno v rozpočtu zhruba 15 milionů korun. „Zdá se mi, že je to zbytečně moc peněz. Systém se zcela nerozjel a ještě naráží na některé nesrovnalosti,“ pochybovala o částce zastupitelka Radka Soukupová (VPM).

Sociální ochrana SISI je nově připravovaný projekt, který bude propojovat a koordinovat činnost institucí činných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí a mládeže. Cílem je zejména zdokonalení systému komunikace mezi subjekty v oblasti sociálně–právní ochrany mládeže a zefektivnění řešení případů, které se již dostaly do evidence oddělení sociální prevence.

Při projednávání rozpočtu přišlo na řadu i ukončení provozu azylového domu pro matky s dětmi.

Vedení magistrátu v čele se starostou v této souvislosti všechny přítomné uklidňovalo, že ani jedna matka s dítětem se v žádném případě neocitne bez přístřeší. Radnice už prostřednictvím radního Jiřího Janečka připravuje nové řešení.

Hlasování o rozpočtu skončilo v poměru 32 pro, jeden proti, šest se zdrželo a dva zastupitelé nehlasovali.