„Důvodem je především umožnění preference autobusů městské hromadné dopravy, a to i v případě hustějšího provozu mimo špičku pracovních dní,“ sdělil magistrát v odůvodnění. Podle tohoto úřadu je současný režim nepřehledný a nesrozumitelný pro všechny účastníky silničního provozu.

Magistrát je dále přesvědčen, že opatření zvýší i bezpečnost cyklistů v jízdních pruzích, ve vedlejším bude totiž zajištěn trvalý boční odstup od vozidel. Opatření ale neřeší fakt, že cyklisté mohou v pruhu zpomalovat autobusy.

Další výhodou opatření má být dopad na chodce na přechodech bez signalizace. „Trvalé vyhrazení jednoho pruhu pro malou skupinu vozidel zvyšuje bezpečnost.“

Vyhrazených pruhů v Praze přibývá, po městě je jich přes padesát kilometrů.

Podle Tadeáše Provazníka z tiskového oddělení magistrátu by se zrušení platnosti časového omezení mělo týkat všech vyhrazených jízdních pruhů, až na několik výjimek.

„Vše jsme samozřejmě pečlivě konzultovali s městskými částmi, které v některých případech požadovaly, aby byly určité úseky z opatření vyjmuty. Dotčené osoby stále mohou k návrhu opatření podávat připomínky nebo námitky,“ líčil Provazník. „Uskutečněním opatření dojde právě ke zjednodušení a zpřehlednění dopravního značení,“ doplnil.