Předběžné opatření Městské veterinární správy, které následovalo po její namátkové a neohlášené kontrole, platí od 7. března. Za přítomnosti dvou inspektorů z veterinární správy a jednoho z České inspekce životního prostředí proběhla 22. února. „Podnět ke kontrole jsme dostali od jednoho občanského sdružení,“ řekl ředitel pražského inspektorátu České inspekce životního prostředí Pavel Martan. Další podrobnosti však inspekce neuvedla, protože se záchrannou stanicí zahájila správní řízení. Podle vrchního inspektora péče o pohodu zvířat a veterinární ekologii Karla Dvořáka neohlášená namátková kontrola odhalila nedostatky v péči o zvířata, tedy například v čistotě nebo kapacitě klecí a voliér. „Pokud budou odstraněny, opatření zrušíme,“ potvrdil Dvořák.

Jednat o útulku bude i Pražský spolek ochránců zvířat, který 10. dubna na internetu zveřejnil výzvu, pod niž se zatím podepsalo na 100 lidí. „Chceme, aby současná vedoucí zůstala ve své funkci a do stanice byla zavedena voda, elektřina i kanalizace,“ shrnula požadavky za spolek Eva Vrbová.

Podle provozovatelky stanice Věry Aladsazové – Přibylové přišla kontrola v době, kdy byla nemocná a měsíc bez výpomoci. „Zvířata nebyla po několika dnech v takovém stavu, který popsala některá média,“ odmítla pochybení Přibylová. Podle ní navíc protokol kontroly obsahoval obecná konstatování, nikoliv konkrétní pochybení. „Jako nápravu jsme měli vybudovat například přístřešek pro čápy. Ten již stojí, jenže ptáci se ho bojí,“ dodala provozovatelka. Podle ní je kontrola součástí neshod s bývalými zaměstnanci, které vyvrcholily v týdnech od konce října do 12. prosince, kdy pracovně pobývala v Thajsku. V té době se o útulek starala její zástupkyně. „V těchto týdnech vznikly i zinscenované fotografie, které následně vyšly v tisku,“ sdělila Přibylová. Žena, která Přibylovou zastupovala, její manžel ani syn již v záchranné stanici nepracují.