„Pokutu jsme uložili na základě opakovaných kontrol, které prokázaly porušování zákona o veterinární péči,“ uvedl ředitel MVSP Antonín Kozák.

Jedním z důvodů, proč pokuta padla, bylo podle veterinární správy například to, že útulek přijímal v minulých týdnech savce. Azyl ale mohl poskytovat jen volně žijícím ptákům, protože jeho provoz je v současné době omezený.

Omezení nastalo po společné kontrole veterinární správy a inspekce životního prostředí, která se konala 22. února a shledala v péči o zvířata nedostatky. Útulek proto na několik týdnů uzavřela a později povolila přijímat volně žijící ptáky.

Zařízení se brání

Podle vedoucí jinonické stanice Věry Aladzasové-Přibylové však k porušení stanovených omezení v žádném případě nedošlo.

„Nepřijala jsem volně žijící handicapované savce jako pacienty záchranné stanice, ale pouze domácí hlodavce a králíka na krmení. Jako pacient byla přijata pouze jedna veverka, kterou do útulku svěřili pracovníci České inspekce životního prostředí. Ti také podali vysvětlení MVSP, která ho akceptovala,“ uvedla Věra Přibylová. Podle ní je proto pokuta neúměrně vysoká.

Zařízení nyní musí splnit požadavky veterinární inspekce, které spočívají mimo jiné v úpravě voliér a klecí pro zvířata. Podle jeho vedoucí zatím všechny požadavky nebyly splněny, protože na to nejsou finanční prostředky. „Od hlavního města Prahy získáváme prostředky jen na provoz, nikoliv na investice,“ uvedla Přibylová. Magistrát letos ze svého rozpočtu útulku v Jinonicích vyčlenil na provoz 750 tisíc korun. Dalších 32 milionů korun putuje na provoz magistrátních útulků v Troji a Dolních Měcholupech.

Útulek tak zřejmě ještě nějakou dobu bude fungovat omezeně. Přesto se podle vedení útulku lidé nemusejí obávat do Jinonic přivážet poraněné volně žijící ptáky a jejich mláďata.

Podle Kozáka po dobu omezení provozu v Jinonicích kolaps v přijímání savců a plazů nehrozí, protože záchranná stanice byla nahrazena dalšími podobnými zařízeními v Praze a okolí.