Protože třída byla doplněna o čtyři nové žáky až na konci letošního dubna, Pražský deník známkoval především výkony těch, kteří ve svých lavicích na magistrátu seděli celý rok: Adriany Krnáčové, Petra Dolínka, Evy Kislingerové, Jany Plamínkové, Jana Wolfa, Libora Hadravy a Radka Lacka.

Podle pedagogických expertů je vhodné klasické hodnocení doplnit o slovní komentář, aby se z něj žáci mohli poučit. Jak se tedy žáci-radní činili v uplynulém školním roce?

Technické předměty (infrastruktura)

I přes dlouhodobou absenci téměř poloviny třídy se díky chvalitebně pilnému Petru Dolínkovi podařilo známku vytáhnout přípravou důležitých projektů v oblasti dopravní infrastruktury a také jejich prezentací.

Jde například o rychlodráhu na letiště, budování nových tramvajových linek nebo snahu urychlit přípravu trasy metra D. Za tu má však i drobné mínus původně měly být na několik nových stanic metra vypsány architektonické soutěže, k čemuž však nakonec nedojde.

Nedostatkem je pomalý postup spuštění doprovodných opatření kvůli provozu tunelu Blanka. Rozpačitě vyznívá i výkon třídy v klíčové oblasti dostavby pražských okruhů, i když u toho vnějšího leží vina i na straně vlády.

Finanční gramotnost (rozpočet)

Žákům se především díky Evě Kilslingerové daří držet na uzdě běžné výdaje hlavního města a zároveň vycházet alespoň částečně vstříc požadavkům městských částí.

Zároveň se obecně málo investovalo a tomu odpovídá i rekordní přebytek rozpočtu za rok 2015 ve výši 11,4 miliardy korun. Mnoha městským částem už brzy dojdou peníze z privatizace bytového fondu a je třeba od základu přehodnotit systém jejich financování, na což by se měli žáci zaměřit v dalším roce.

Občanská nauka (legislativa, mezinárodní vztahy)

Právní vědy letos žákům na magistrátu moc nešly. Pražské stavební předpisy se sice nakonec podařilo schválit, ale že to dalo zabrat.

Podle kritiků nyní podobné martyrium čeká i nový územní plán, který zřejmě neodpovídá stavební legislativě a musí se předělat. V rámci mezikulturního poznávání se žáci z Prahy seznámili s čínskými kamarády. O tom, jestli je to dobře, se vedou debaty.

Informatika (informační systémy, inovace)

V tomto předmětu se hodně řeční, ale výsledky jsou zatím slabší. Podařilo se vymyslet Lítačku, ale nikoliv vyřešit Opencard.

Ve vzduchu visí také otázka velkých magistrátních zakázek IT, o kterých se příliš nemluví. O čem se naopak mluví hodně, je využívání „chytrých" technologií ve městě, které ale zatím zůstává hlavně na papíře.

Ekologická výchova (životní prostředí)

Žákyně Plamínková si v oblasti životního prostředí vede poměrně dobře, komunikuje a vysvětluje své kroky. Snažila se řešit problémy s vodovody a kanalizacemi a s výstavbou čistírny odpadních vod, která zdárně započala.

V oblasti životního prostředí na-opak zamrzí, že hromadná doprava v Praze stále nemá elektrobusy. Zatím se pouze testují.

Výtvarná a hudební výchova (kultura)

Klasifikaci v tomto předmětu snižuje především přístup žáků ke grantovému systému, na jehož základě mohou fungovat pražské kulturní instituce.

Některé z nich vyjadřují poměrně zásadní nespokojenost s přerozdělováním městských peněz a žádají změnu. Například literární instituce si stěžují, že i když Praha získala titul Kreativní město literatury UNESCO, ve své grantové politice to nijak nezohlednila a peníze na literaturu naopak poklesly.

Čistou „kuli" by zřejmě zodpovědnému žákovi Janu Wolfovi dal ansámbl Divadla Komedie, které muselo kvůli nedostatku peněz skončit. Teď Praha možná přijde i o budovu divadla. Naopak se povedla dotáhnout oprava slavné Šlechtovy restaurace ve Stromovce.

Tělocvik (sport)

Hodnocení v tomto předmětu poznamenala dnes již vyloučená žákyně, radní pro sport Nováková, která podle všeho zásadně zanedbávala přípravu klíčové akce Evropské hlavní město sportu 2016.

Naopak pozitivní vývoj se dá pozorovat v případě plánovaného odkupu vršovického stadionu Ďolíček, který se léta plánuje a nyní ho snad město konečně zrealizuje.

Zdravověda (zdravotnictví, sociální politika)

U tohoto předmětu by neuškodilo více snahy. Redakce neupírá žákům jistý posun například v rámci krize na záchranné službě či při řešení nedostatku míst pro pacienty s Alzheimerovou nemocí, ostatní výsledky jsou buď příliš dílčí, nebo velmi špatně prezentované veřejnosti. Drobnou pochvalu si zaslouží Irena Ropková, které se i přes dlouhou absenci podařilo prosadit například nová opatření pro bezdomovce.

Chování (veřejná prezentace)

Decentní vystupování většiny žáků kalí výrazné excesy menšiny hlavně ve vztahu k novinářům a spolužákům z opozičních lavic. Někteří žáci, například samotná primátorka Adriana Krnáčová, buď mluví málo, nebo moc. Jiní jsou zase tak vzorní, že o nich člověk neslyší, jak je rok dlouhý.

Volitelný předmět umění vládnout

Propadnutí na konci školního roku se městská rada vyhnula na poslední chvíli doplněním o nové radní až letos v dubnu.

Třída byla už v minulém školním roce plná rvaček a strkanic, což ovlivňovalo její studijní výsledky. Nakonec se na podzim 2015 žáci rozhádali úplně. To o jejich umění vládnout nevypovídá nic pěkného. Žáci se sice na rozdíl od svých předchůdců více věnují řešení velkých kauz, nemají však jasnou strategii, jak se s nimi definitivně vyrovnat.

Jde například o Škodův palác nebo kauzu Opencard. Nedostatky v komunikaci s veřejností i se spolužáky s opozičních lavic jsou až na výjimky značné. Třída také nedodržela slib své konání více otevřít veřejnosti. I rekordní rozpočtový přebytek z loňského roku se dá vnímat jako známka toho, že studijní výkony třídy rozhodně nebyly stoprocentní a větší snaha je na místě.

Čtěte také: Město se dohodlo o Škodově paláci, ušetří 800 milionů