Nová budova by měla díky velkému hudebnímu sálu pro až sto padesát lidí otevřít ústav široké veřejnosti.

„Multifunkční stavba by měla výškově i objemově navazovat na okolní zástavbu a obsahovat nejen edukativní prostory, ale rovněž sál určený na hudební představení, odhlučněné místnosti vhodné k pořizování akustických nahrávek a rovněž administrativní zázemí. Předpokládaná hodnota realizace dostavby činí přibližně osmdesát milionů korun," uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Stavba by podle zastupitelky a bývalé radní pro oblast školství a sociální politiky Ireny Ropkové mohla začít nejdříve v roce 2017. Dostavba areálu Jedličkova ústavu se připravuje už roky, nyní město vybralo projektovou firmu a po dokončení projektu bude shánět peníze na samotnou stavbu.

Najdou se peníze v rozpočtu?

„Jedná se o velmi nákladnou investici, která je však nezbytně potřebná k dokončení celého areálu a zajištění dostatečného zázemí pro celý ústav. Jsem přesvědčena, že město potřebné prostředky na realizaci této dostavby v rozpočtu v rozhodném okamžiku najde a že se za pár let budeme moci vypravit do krásného nového sálu na představení kapely The Tap Tap, která je s Jedličkovým ústavem neodmyslitelně spjata," uvedla zastupitelka Irena Ropková.

Ústav, který provozuje hlavní město Praha, poskytuje komplexní, ambulantní i rezidenční služby v oblasti speciálního vzdělávání i léčebné rehabilitace. V současnosti využívá čtyři budovy.