„Práce je podobná jako u většiny průmyslových budov. Jen sloupy nosné konstrukce jsou více proarmované, než jsme očekávali,“ uvedl Pravda. Právě primárně v nosných sloupech byly nálože uložené, a to celkem na 902 místech.

Střelmistr také dal za pravdu všem posudkům, které tvrdí, že střecha remízy je neopravitelná. „Udělali jsme test a odolnost proti promáčknutí je v podstatě nulová,“ doplnil. Dělníci už budovu zbavili hydroizolace, žádné nebezpečné látky hala neobsahuje.

Zdroj: Youtube

Platí přísná bezpečnostní opatření

Samotný odstřel trval od zmáčknutí tlačítka po výbuch poslední nálože devět sekund. Provázela jej přísná bezpečnostní opatření: zhruba na deset minut se zastavila doprava na přilehlých ulicích Kolbenova a Kbelská, kolem vozovny nepojely tramvaje, nad ní byla vyhlášena bezletová zóna, což se dotklo provozu na letišti Kbely. Výjimku měly dva drony, které monitorovaly dění ve vozovně a okolí. Policie vyklidila a střeží okolí areálu.

Demoliční četa už v pátek roznesla do schránek okolních domů informační letáky. Jedno z doporučení zní: neotevírat okna. Vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením Dopravní podnik hl. m. Prahy důrazně nedoporučil zvědavcům sledování na místě samém. „Stejně nikdo nic neuvidí, celá vozovna je skryta v terénní vaně pod úrovní komunikací, navíc obehnána vysokým betonovým plotem, přes který není nic vidět,“ uvedl mluvčí Daniel Šabík.

Jedná se o nejmladší pražskou vozovnu

Po odstřelu střechy budou pokračovat bourací a odklízecí práce až do konce roku. Je přitom paradoxní, že k zemi jde nejmladší pražská vozovna; byla zbudována na přelomu 40. a 50. let. Její střechu tvoří železobetonové skořepiny navržené závodem Armabeton.

Při realizaci myšlenkově pokrokové (a vizuálně zajímavé) konstrukce se ale nepodařilo dodržet předepsanou tloušťku a tvar skořepiny ani provedení výztuže. To mělo za následek vznik dílčích deformací zřejmě již při zhotovení stavby. U ostatních vozoven drží střechy ocelové konstrukce. Taková měla původně být i v Hloubětíně, ale projekt byl během výstavby změněn z důvodu nedostatku oceli v tehdejším Československu.

Loni ještě dostala šanci

V roce 2013 zaměstnanci v Hloubětíně upozornili na deformaci střechy, od té doby se datují provozní omezení ve vozovně. Statici potvrdili, že střecha hrozí zborcením, částečně proto byla zajištěna podporami a v tomto režimu byl povolen její další provoz na čtyři roky. Hala byla vystěhována loni v lednu, poslední pracovníci DPP zmizeli z areálu vozovny letos koncem června. Nové vedení radnice a DPP přitom loni odstřel odložily a daly vozovně ještě šanci, když ji nechaly prověřit i Kloknerovým ústavem ČVUT. Ten zjistil ještě horší stav střechy a potvrdil její neopravitelnost.

V areálu vznikne nová vozovna, jejíž stavba bude rozdělena do čtyř etap. Už příští rok se má stavět nová měnírna, do konce roku 2022 pak má vzniknout i nová hala a dílny. „Autor architektonického řešení se pokoušel o odkaz na starou vozovnu, my nicméně v první řadě potřebujeme, aby vše bylo praktické a funkční. Nejde o stavbu přístupnou veřejnosti a viditelnou zvenku,“ uvedl projektový manažer DPP Filip Jiřík.

Celkové náklady na proměnu areálu se nyní odhadují na 1,8 miliardy korun.