Společně se starostkou městské části Praha 3 Vladislavou Hujovou desku odhalí i Tomáš Šídlo, předseda správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara, a Josef Výprachtický, starosta Junáka. 

Foglarův byt 

„Dílo Jaroslava Foglara ovlivnilo celé generace chlapců i dívek, které vyhledávaly klubovou činnost, varovaly před nevhodným chováním a pomáhaly slabým a bezmocným. Jsem přesvědčená, že Žižkov se stal pro spisovatele inspirujícím místem a mnoho lokací v jeho knížkách nese jeho charakter,“ říká starostka.

V loňském roce získala Skautská nadace Foglarův byt v Křišťanově ulici, který byl skoro 18 let zapečetěný.