„Letošním tématem je prezentace sociální firmy Zahrada, vníž pracují lidé, pro které by bylo kvůli zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění obtížné uspět na trhu práce,“ objasnila Kateřina Hlatká z Fokusu.

Jak pracoviště, kde musí pracovat minimálně 25 procent a maximálně 55 procent znevýhodněných fungujou, si mohou místní přijít prohlédnout vsobotu. Sdružení rovněž třetím ročníkem připravilo seminář pro úředníky městských částí a s problematikou zaměstnávání je bude seznamovat.

Vplánu je i mnoho doprovodných akcí. „Kromě trhů před vchodem do stanice metra Anděl mohou Pražané navštívit také výstavu obrazů To cizí. Díla tvořili duševně nemocní ze čtyř evropských zemí,“ doplnila Hlatká.

K sérii kulturních a informativních akcí Fokusu, se připojí také Unijazz. Vsobotu se na zahradě bohnické léčebny rozezní rock a jazz vpodání Sdružení rodičů a přátel RoPy, OTK nebo Dřevěného pytlí vjutových uhlích. Nebude chybět ani bezdomovecké divadlo Ježek a čížek se svou hrou Faust na Petříně nebo Ratten 007 sinscenací Nosorožec od Eugena Ionesca.

Týdny duševního zdraví vyvrcholí 10. října. Toto datum je totiž vyhlášeno jako Světový den pro duševní zdraví.