Bod byl totiž stažen z programu, protože protikorupční policie odnesla z radnice veškeré dokumenty, související s agenturou. Potvrdil to včera předseda výboru Michal Tuček (SNK-ED). Jančík je podezírán, že překročil svou pravomoc tím, že smlouvy nedal ke schválení zastupitelstvu a podepsal je sám.

Kromě tohoto bodu řešili členové výboru předání grantu na boj proti drogám sportovnímu oddílu SK Motorlet, který ovšem nešel cestou grantového programu a peníze získal přímo z poplatků za provoz výherních automatů. Také se zabývali tím, zda bylo v pořádku výběrové řízení na pronájem a pozdější prodej bývalé dělnické kolonie Buďánka společnosti Geosan. V obou případech shledali, že postup radnice byl v pořádku.