Zastupitelé měli jednat dle programu o cenzuře informací, o neodpovídání vedení radnice na interpelace, o výsledku auditu hospodaření smíchovské radnice a také měli hlasovat o důvěře starostovi.

„Kanceláři starosty nebyly doručeny žádné podklady k jednání. I to potvrzuje, jak opozice k jednání přistupovala,“ uvedl včera zástupce starosty Lukáš Herold (ODS). S tím ale opozice hrubě nesouhlasí: „K auditu hospodaření jsme nedostali od starosty jedinou zprávu přesto, že slíbil, že ji do konce května budeme mít. Tudíž jsme nemohli vytvořit materiál,“ tvrdil zastupitel Ondřej Gál (ODS).

Podobné je to prý i s ostatními body.

Zastupitelé měli připraveny i interpelace, které se chystali přednést. Týkaly se především hospodaření s byty a spolupráce s Agenturou Praha 5, která pro městskou část vymáhá dlužné nájemné. Právě kvůli podpisu smluv s touto společností prošetřuje v současnosti protikorupční policie starostu Jančíka. Podle všeho je podepsal bez schválení zastupitelstva, čímž překročil svou pravomoc. „Myslím, že dodávat, proč by bylo třeba hlasovat o důvěře starostovi, je zbytečné,“ komentoval zastupitel Milan Macek (KSČM). Všechny neschválené body se zastupitelé chystají dostat na program řádného jednání zastupitelstva, které by mělo být svoláno nejpozději do konce června.