„V březnu či dubnu bychom měli dostat závěry analýzy a svod informaci s doporučeními na další rozvoj zdravotnictví," uvedl radní, podle kterého potřebuje Praha zlepšit oblast lůžkové péče.  

Možná několik set tisíc korun 

„Dobře jsme na tom v přednemocniční péči, kdy máme excelentní záchranku, ale služba směrem k lůžkové části chybí. Je potřeba nějakým způsobem tento segment doplnit,“ říká Lacko. „Záměrem je, aby bylo město institucionálně vzato do hry, a to například při optimalizaci lůžkových míst. Nyní se nás nikdo na nic neptá, to bychom rádi změnili,“ dodal radní.

Výslednou analýzu zaplatí Praha. Podle radního by měla vyjít na několik set tisíc korun. „ÚZIS umí data interpretovat, proto není třeba shánět soukromého dodavatele," řekl radní.

Hlavní město provozuje městskou polikliniku a záchrannou službu. Vlastní nemocnici nemá. Z městských částí provozuje nemocnici pouze Praha 1 a to Nemocnici Na Františku. Městská část nyní hledá ve výběrovém řízení jejího nového provozovatele. Vítěze by měla vybrat v lednu.