Každý delegát reprezentuje určitou zemi v jednom z jedenácti výborů. V jednotlivých výborech poté studenti projednávají konkrétní situace odehrávající se v současném světě a navrhují vlastní řešení. S výsledným dokumentem – rezolucí, formulující řešení daného problému, musí souhlasit většina delegátů.

Mladí lidé se společně učí komunikovat a vést dialog, bez ohledu na jejich názor či zaujetí. Diskutují o zásadních otázkách současného světa hledají jejich řešení. „Chceme být schopní řešit globální problémy. K tomu potřebuje člověk umět jasně definovat své názory, prosazovat je a diskutovat o nich tak, aby mu ostatní rozuměli. Politika vyžaduje spoustu schopností a zkušeností, kterým se na konferenci učíme,“ říká hlavní organizátor Šimon Olmer. „Věříme, že svět posuneme dopředu kooperací, ne konkurencí. Proto budujeme širokou globální komunitu mladých, aktivních lidí, kteří se nebojí dialogu a snaží se zasadit o změnu,“ dodává.

Studenti si ve čtvrtek vyzkoušeli modelové situace při řešení mezinárodních krizí. Jednou z nich bylo i urgentní jednání Rady bezpečnosti OSN. Pro její zasedání bylo připraveno urgentní jednání z krytu Folimanka, kde se řešila aktuální krize ve Venezuele. „Myslím, že kompromis je věc, kterou se člověk může naučit. Nikdy se neshodnou stoprocentně všechny strany, aniž by některá z nich neustoupila ze svých požadavků,“ uvedla studentka Anna Veselá.

Díky účasti delegátů z celého světa nechyběla v diskuzích pestrost názorů. „Pro mě summit představuje platformu, kde můžu sdílet svoje názory a debatovat o nich s lidmi stejného věku i když zastávají jiný názor. Můžeme si tím rozšířit vědomosti, zároveň akce přispívá k osobnostnímu rozvoji, člověk musí překonat strach a mluvit před lidmi,“ doplnil student Adam Bělohlávek.