"Nově založená Kancelář veřejného prostoru shromažďuje jednotlivé podněty dle své znalosti i dle námětů od občanů a dál je zpracovává katalogizuje a ty smysluplné koncepčně připravuje k realizaci," vysvětlil ke službě pro občany pražský primátor Tomáš Hudeček.

Hlavní město se tak ve spolupráci s městskými částmi, občany, ale i občanskými sdruženími Asistence, Pražské matky, Letná sobě či AutoMat, snaží zlepšit veřejný prostor.

A co dosud Kancelář veřejného prostoru, která spadá pod Útvar rozvoje hlavního města Prahy na magistrátu, řešila?

Spolupracuje například na manuálu umisťování reklam v městské památkové rezervaci, s občanským sdružením AutoMat koordinuje uzavření Smetanova nábřeží, které se od poloviny září na pět sobot uzavře pro automobilovou dopravu či zaštiťuje právě probíhající akci Magistrála nová pražská třída na I. P. Pavlova ve spolupráci s Centrem pro středoevropskou architekturu.

Všichni občané, kteří by se také rádi aktivně zapojili do navrhování veřejných prostranství, se mohou obrátit na Kancelář veřejného prostoru. Zde jim odborníci poradí, jak by se jejich problém dal dále řešit, kde získají další informace či s kým je dobré navázat spolupráci.