První dva svejly nechala radnice Prahy 12 vybudovat v travnatém svahu ve volnočasovém areálu Vosa. Při přívalových deštích tam běžně protékaly potoky vody, které končily v kanalizaci. Zároveň pak ale zeleni chyběla vláha.

Svejly jsou strouhy, v tomto případě široké 40, hluboké 60 centimetrů a dlouhé pět metrů, naplněné kamením. Voda, která se valí po zemi, do nich nateče a postupně se vsakuje do půdy. „První výsledky jsme již zaznamenali, po dešti bylo zřejmé, že erozní rýha, kterou voda vytvářela, byla přerušena a voda se vsákla,“ oznámila místostarostka Prahy 12 Eva Tylová.

Závlaha pro Kamýk

Tyto zadržovací strouhy lze budovat všude, kde voda zbytečně odtéká. Třeba i u vyasfaltovaných ploch, jako jsou chodníky a parkoviště.

Jako první by měly pomoci obyvatelům Kamýku. „Sídliště je vybudované na navážce. V létě je tam velké sucho a usychají tam stromy, keře i tráva. Na druhou stranu tam lidé po dešti chodí v kalužích vody. Svejly by měly vodu zachytit a vsáknout,“ vylíčila další plány městské části Tylová.

V plánu je také vytvoření strouhy, která bude vodu odvádět do nádrže. Taková varianta je však podle Tylové náročnější na vybudování. Na současné řešení nepotřebuje ani stavební povolení, neboť jde pouze o úpravu terénu.

Způsoby, jak se poprat se suchem a zároveň prudkými srážkami, hledají i další městské části. Například Praha 5 momentálně provádí změny v parku Klamovka, díky kterým by půda měla lépe udržet vláhu. V posledních letech tam totiž usychají stromy a keře. „Jedná se o terénní modelace, které jsou zpevněny kokosovými rohožemi a zatravněny, dále jsou hloubeny terénní sníženiny, které mají vodu rovněž zachytit a zajistit rozliv vody v trávnících,“ popsala mluvčí úřadu Jitka Drmolová.

Dešťovkou už se splachuje a kropí

Ve třetí městské části hledají způsoby, jak udržet dešťovou vodu u všech nových projektů. Například na Kostnickém náměstí je pod zemí ukrytá nádrž na sběr dešťovky, s níž se kromě zalévání také splachují toalety. Další by měla být vybudována během rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.

Nádrže jsou také u pěti základních škol v Praze 4. Školy dešťovou vodu využívají na zalévání i kropení proti prašnosti. Obdobnou cestou se chtějí vydat v sedmém obvodu, kde školy a školky dostanou velkokapacitní barely. Zachycenou vodou pak budou děti zalévat své zahrádky. Se zahloubenou nádrží se počítá v rámci rekonstrukce Ortenova náměstí.

Velkokapacitní nádrž má i jihoměstská radnice. Je do ní svedena voda ze střechy sportovního areálu. Ta se poté využívá k plnění zavlažovacích vaků u mladých stromků.