Akci s názvem Ve zdravé Praze zdravý zub, která se koná pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., proděkana pro zubní lékařství doc. MUDr. Reného Foltána, Ph.D., a radního hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka, pořádá Sdružení studentů stomatologie České republiky.

Zubní plak a kámen 

Studenti zájemcům předvedou na modelu ústní dutiny, jak efektivně odstranit zubní plak i správné techniky čištění zubů. Zároveň lidem vysvětlí, jaký je rozdíl mezi zubním plakem a kamenem.

„Cílem akce je ukázat lidem každého věku, jak snadno se dá dobře prováděnou ústní hygienou předejít potížím, se kterými se během života setká více než 90 procent populace – zubnímu kazu a parodontitidě,“ říká studentka 3. ročníku Zubního lékařství na 1. LF UK Kateřina Lustigová.

Jak předejít strachu z ošetření

„Jsme rádi, že jako budoucí zubní lékaři můžeme lidem díky naší iniciativě pomoci předejít vzniku nepříjemných komplikací a zlepšit v této oblasti jejich zdraví,“ doplňuje studentka.

Tématem akce bude i komunikace s rodiči dětí, které mají zvýšenou obavu ze zubního ošetření. „Obecně platí, že při spolupráci s dětskými pacienty by měl být ošetřující zubní lékař trpělivý, empatický a na vyšetření či výkon by měl mít dostatek času. Zároveň je velmi důležité, aby pacienta pravdivě seznámil se vším, co jej čeká, volil slova vhodná jeho věku,“  uvedl docent Foltán. Mezi nejčastějšími důvody nespolupráce dětského pacienta pak uvádí negativní zkušenost z jiného pracoviště, či s jiným lékařem, strach z bolesti, či nezralost dítěte pro požadované ošetření, kdy je zákrok příliš dlouhý a náročný.