O výsledcích kontrol pražských hygieniků informoval v minulém týdnu mluvčí Zbyněk Boublík. „Za tři čtvrtletí letošního roku HSHMP provedla 526 kontrol a zjistila čtyřicet závad. V některých restauracích bylo zjištěno více závad najednou. Celkově HSHMP udělila 18 sankcí, z toho 14 pokut a čtyři napomenutí,“ uvedl Boublík.

A jaká byla provinění provozovatelů? Někde chybělo označení zákazu kouření, jinde neměli text upozorňující na zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. V některých hospodách lidé kouřili jako za starých časů, hostinský či obsluha je navíc nevyzvala, aby cigaretu típli, nebo aby prostor rovnou opustili. Hygienici řešili v souvislosti se zákazem kouření také 49 podnětů od občanů.

„Pražští hygienici si během kontrol všímali i dalších zákonných aspektů, které je nutné při provozování restaurací dodržovat. Setkali se proto i s několika prohřešky proti zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. V těchto případech byly zjištěny nedostatky v provozní a osobní hygieně, skladování a podobně,“ dodal mluvčí HSHMP Boublík s tím, že s dalšími patnácti provozovateli stravovacích služeb v současné době přestupky řeší.