Možnosti využily desítky lidí, kteří se přesvědčili, o jak obrovské se jedná dílo.

Ovlivnit, kudy auta pojedou

„Bohužel co ovlivnit nemůžeme, je automobil samotný. To záleží na výrobcích. Můžeme ale ovlivnit, kudy budou automobily jezdit a proto bychom jich chtěli co nejvíce dostat pod zem,“ řekl na úvod radní pro dopravu Radovan Šteiner (ODS) a dodal: „Žádná pražská dopravní stavba není izolovanou stavbou, ale umožní i lepší fungování města. Tunel Blanka například umožní rychlejší pohyb sanitek, které budou řízeny z administrativního a operačního centra pražské záchranné služby na trojském břehu.“

Kdy zmizí zábrany ze Stromovky?

Lidé se nejvíce zajímali o bezpečnost stavby tunelů, o jejich provedení i o termín odstranění zábran ve Stromovce, které zde byly použity po několika propadech půdy při ražbě tunelu.

„Ty zábrany tam zatím zůstávají z rozhodnutí báňského úřadu, protože není vyztužen celý tunel, zbývá vybetonovat jeho podlahy. To je ale záležitost několika týdnů. Již v říjnu budou zábrany odstraněny, protože se tudy poběží maratón. Jestli se poté do Stromovky vrátí nebo budou natrvalo odstraněny bude záležet na odboru životního prostředí pražského magistrátu, který zde chce nechat vysadit trávník a bojí se, že ho lidi rozšlapou ještě předtím, než vyroste,“ informoval mluvčí Metrostavu František Polák.

Blanka? Mohla to být Hana nebo Dana

Komplex Blanka
„Vzpomínám si, že to bylo někdy v roce 1996 nebo 1997. Tehdy se scházela komise starostů Prahy 6, Prahy 7 a Prahy 8. Existovaly tři varianty tunelu, které byly podle toho, zda vedly převážně pod Bubenčem, Holešovicemi nebo Dejvicemi nazvány B, H a D. Aby se to zjednodušilo a lépe zapamatovalo, začaly se nazývat Blanka, Hana a Dana,“říká radní Šteiner.

Nakonec zvítězila varianta procházející převážně pod územím Bubenče a proto se tunelový komplex jmenuje Blanka.

Ředitel společnosti Satra Ludvík Šajtar Deníku řekl:

To nejhorší už máme za sebou

Kromě stavby vnějšího pražského okruhu je pro metropoli životně důležitý i vnitřní okruh, jehož součástí je i tunelový komplex Blanka sahající z Troji až na Malovanku. Stavba Blanky vstoupí již za necelé dva týdny do další fáze a proto jsme se na podrobnosti zeptali Ludvíka Šajtara, ředitele společnosti Satra, která je koordinátorem celého projektu a projektantem jeho části.

Hrozí ve Stromovce nadále sesuvy půdy, jak se tomu stalo v minulosti?

Ve Stromovce jsme při ražbě tunelu narazili na nekvalitní geologické podloží, proto došlo k sesunu. Naštěstí jsme již tímto nejhorším geologickým úsekem prošli a jsme za Šlechtovou restaurací. Ražený tunel, který má od Troji 1500 metrů je již vyztužen a proto sesuny nadále nehrozí.

Nedávno se začali razit tunel i v opačném směru, z Letné. Jak jste pokročili?

Zatím jsme vyrazili 130 metrů. Lepší geologické podloží pod ulicí Milady Horákové umožňuje rychlejší postup přibližně tří metrů za den. Když všechno půjde dobře, oba tunely se setkají za dva a půl až tři měsíce. Ještě totiž zbývá 550 metrů.

Co další úseky tunelu?

1. října začneme razit tunel z jámy Myslbek směrem k Prašnému mostu. Jedná se o 550 metrů dlouhý úsek pod barokními bastióny a proto musíme být nadmíru opatrní. Dále stavíme most do ulice Svatovítská, který je stavěn po půlkách, aby byla zachována doprava přes něj. A samozřejmě pokračujeme i s hloubenými tunely na Hradčanské.

V posledních měsících se objevily spekulace, že na některé části stavby tunelu nemáte stavební povolení. Jak to tedy je?

Všechny potřebná stavební povolení samozřejmě máme a proto stavíme dál podle plánu. Jednalo se o stavební povolení inženýrských sítí v Troji, které ani s tunelem příliš nesouvisí a které soudně napadlo jisté občanské sdružení. Je to ale mezi ním a ministerstvem pro místní rozvoj. My to neřešíme a stavíme dál. Myslím, že kvůli tomu padla i nějaká žaloba na některá média.

Bude celý tunel dostavěn včas?

Samozřejmě došlo k určitým zdržením, kdy stavbu napadaly různá občanská sdružení a iniciativy. Jen na úsek od Špejcharu k Troji jsme potřebovali 29 stavebních povolení, ke kterým se tato sdružení vyjadřovala. To samozřejmě posunulo harmonogram. Co se ale týče vlastních stavebních prací, ty jsou prováděny včas nebo i s předstihem. Když to srovnáme se Strahovským tunelem, který měří dva kilometry a stavěl se 12 let, je šestikilometrová Blanka za pět let rekordně rychlou stavbou.