Tento scénář znají obyvatelé řady pražských panelových sídlišť. Developer koupí dožívající nákupní středisko z dob socialismu. Různé bazary, večerky a menší provozovny zruší, supermarket zmodernizuje a vyčistí okolí. K tomu ovšem přistaví bytové domy, které zpravidla přesahují okolní zástavbu. Nezřídka tento plán narazí. Nejdřív se bouří starousedlíci, po jejich odporu pak nesouhlasí místní radnice nebo aspoň část zastupitelů. A nezbývá než vyjednávat.

Sídliště Ďáblice je jedno z nejkvalitnějších panelových sídlišť v Česku, vybudované podle propracovaného konceptu architekta Viktora Tučka.
Bylo postaveno už v 60. letech minulého století a na rozdíl od později postavených sídlišť bylo dostavěno i s kvalitními veřejnými prostranstvími, kulturními centry, hřišti, koupalištěm, školami a parky.

Podle IPR se nově navržená studie Sídliště Ďáblice, jejímž autorem je architektonické studio MOBA, snaží vybalancovat potřeby místních obyvatel se zájmy Prahy jako celku. Staré sídliště ze 60. let dělí na dvě hlavní části – takzvaně stabilizovanou a transformační.

Do šesti pater

Do stabilizované centrální části návrh zasahuje jen velmi omezeně. Nepočítá s novou výstavbou kromě rekonstrukcí a dostaveb jednoho či dvou pater. Navrhuje doplnit zahrádky a předzahrádky, pracovat se zasakováním dešťové vody a doplnit pěšiny a chodníky.

V transformační části kolem Střelničné a Ďáblické a na severu území doporučují architekti doplnit zástavbu o budovy do výšky šesti pater. „Studie je na rozdíl od územního plánu nezávazná, slouží jako podklad pro rozhodování v území a v případě Ďáblic představuje vizi rozvoje do roku 2060," ujišťuje radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

"Navrhovanou výstavbu nevnímáme jako prioritní, ale rádi bychom do budoucna měli možnost sídliště rozvíjet zejména s ohledem na potřeby mladých i stárnoucích obyvatel. Vzhledem k tomu, že většina nové výstavby je navržena na pozemcích města, můžeme ji mít pod kontrolou,“ dodává.

Architekt: Sídliště by se měla rozvíjet

Obyvatelé sídlišť obecně očekávají, že v jejich nejbližším okolí nebude docházet k velkým prostorovým změnám. Odborníci upozorňují na to, že mnohá panelová sídliště zůstala nedokončená.

„Sídliště by se neměla fixovat, ale rozvíjet,“ tvrdí renomovaný architekt Ladislav Lábus. Jeho kolega Rostislav Švácha zároveň upozorňuje, že developeři se většinou neptají, co sídliště nejvíc potřebují, ale chtějí hlavně vydělat na svých projektech. Proto by město mělo být tím, kdo bude rozvoj těchto lokalit usměrňovat.

K územní studii Sídliště Ďáblice je možné podávat do 10. dubna připomínky, a to na stránkách plánovacího institutu www.iprpraha.cz/sidlistedablice.