„Europeana je evropská digitální knihovna, která shromažďuje všechny vzpomínkové a historické materiály, aby byly k dispozici online," vysvětlil Jon Purday z Eurpeana Foundation. Specifická je podle něj v tom, že chce oslovit lidi, aby sdělili jejich vzpomínky a poskytli některé své vzpomínkové předměty.

„Chceme předávat kulturní dědictví"

Ty pak projdou digitální archivací a mohou se tak stát součástí kulturního dědictví celého národa. Z konkrétních příběhů a vzpomínek lidí má vzniknout rozsáhlý a pestrý archiv s všestranným využitím.

„Projekt se snaží zprostředkovat lidem kulturní dědictví Evropy. V současnosti je v něm archivováno přes 30 milionů předmětů a spolupracuje na něm více něž 2 tisíce institucí po celé Evropě," řekl Pavel Douša, ředitel Historického muzea Národního muzea. U nás se projektu účastní muzea v pěti městech včetně Prahy.

Europeana 1989 navazuje na projekt Europeana 1914-1918, který se obdobným způsobem snažil zmapovat vzpomínky a historické artefakty z doby první světové války.

„Předchozí projekt byl velmi úspěšný, zapojilo se do něj dvanáct evropských zemí. Podobného úspěchu bychom rádi dosáhli i nyní," řekl manažer projektu Frank Drauschke.

Psát dějiny v souladu s historií

Sběr materiálů pro verzi 1989 již Europeana zahájila v Polsku a Pobaltí, nyní pokračuje i v České republice. „Chceme psát dějiny tak, aby i jejich psaní odpovídalo historickým událostem," doplnil Drauschke. V červnu tak v Polsku projekt působil ve dnech výročí prvních svobodných voleb, v srpnu navazoval na osvobození pobaltských států. Možnost zapojit se do tvorby archivu Europeana 1989 už měli lidé v Plzni a Hradci Králové. „Přinesl jsem vše, co jsem doma našel," řekl někdejší člen České národní rady František Douša, který se účastnil sbírkového dne v Plzni.

„Sametová revoluce je zásadní milník v našich dějinách a je potřeba, aby byla pro budoucnost dobře zmapována," dodal Douša. Kromě svých vzpomínek nabídl k naskenování i cenné fotografie Václava Havla, Daniely Kolářové, i své rodiny z doby vrcholu listopadových protestů.

V Praze sbírkový den připadne symbolicky na 17. listopadu. Své historické artefakty mohou lidé nosit do Nové budovy Národního muzea od deseti do osmnácti hodin.

Europeana 1989

- Mezinárodní projekt zaměřený na sběr materiálů z roku 1989.

- Organizátory v České republice jsou Národní muzeum společně s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

- Na tvorbě databáze se podílí hlavně laická veřejnost, která materiály poskytuje.

- Sbírkový den v Praze bude 17. listopadu v Nové budově Národního muzea.

- Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.europeana1989.eu.

Autor: Václav Orcígr