Den otevřené stavby na Negrelliho viaduktu se konal v neděli 29. září od 10 do 16 hodin. Trasa prohlídky mostu byla jednosměrná, začala v ulici Prvního pluku na východní straně nedaleko křížení se Sokolovskou ulicí a končila na ostrově Štvanice.

V části, kudy prohlídka vedla, už jsou na viaduktu položené antivibrační rohože, které přispějí ke snížení hluku při provozu vlaků. Na Štvanici byly připraveny prezentační stánky ministerstva dopravy, SŽDC a dalších podřízených organizací.

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu začala v červnu 2017 v celém 1,5 km dlouhém úseku. Zahrnuje sanaci všech 99 původních mostních oblouků, z nichž osm překračuje Vltavu.

Zprovoznění se předpokládá v červnu

V rámci rekonstrukce se sjednocuje řada částí a prvků, které byly nesourodé a lišily se jak konstrukcí, tak tvarem. Stavba řeší i náhradu zastaralého zabezpečovacího zařízení moderním elektronickým a výměnu 3,3 km kolejnic.

Během posledních měsíců proběhlo osazení nové ocelové mostní konstrukce přes ulici Prvního pluku. V červenci začala montáž ocelové konstrukce nového mostu přes Křižíkovu ulici včetně bednění a ochranné konstrukce nad vozovkou, která byla v uplynulých dnech kompletně dokončena.

Aktuálně se v rámci rekonstrukce dokončují izolace, na podzim se začne navážet štěrk, bude zahájena pokládka kolejí, zabezpečovacího zařízení a výstavba trakčního vedení v úseku Bubny – Hrabovka.

Na jaře příštího roku proběhnou dokončovací práce na odbočné větvi z Křižíkovy ulice na Masarykovo nádraží. Zprovoznění Negrelliho viaduktu se pak předpokládá v červnu, tedy už za necelý rok. Následně budou prováděny už jen opravy povrchů pod viaduktem.