Před připojením Motola k Praze v roce 1922 to byla „ves v údolí potoka Motolského s pěkným hájem v pozadí na stranách mírně vystupujících, podél silnice Plzeňské, vroubené ovocným stromořadím“. Alespoň tak je čtvrť popsána v Kronice Smíchovska a Zbraslavska. To, že byl Motol ještě na začátku 20. století malou vsí, potvrzují i čísla. V roce 1922 v něm stálo něco přes dvacet domků se 150 obyvateli.

Stará zemědělská a sadařská obec je historicky spjatá s řádem maltézských rytířů. Většinu významných budov proto zdobí znak tohoto řádu - bílý kříž v červeném poli. Řádu patřil mlýn, pivovar i zámeček, tedy všechny dominanty starého Motola. Součástí čtvrti je také sídliště Na Homolce, fakultní nemocnice a krematorium. Všechny tyto rozsáhlé stavby vyrostly na zelených loukách v okolí původní obce.

Demolice kvůli Plzeňské

Dominantou starého Motola je původní maltézský zámeček. Vznikl na místě středověké tvrze, na začátku 20. století sloužil jako dělostřelecké kasárny a dnes v něm sídlí pražský inspektorát zemědělské a potravinářské inspekce. Pivovar byl dlouho jediným průmyslovým podnikem ve starém Motole. V roce 1923 se nakonec uzavřel a v souvislosti s rozšiřováním Plzeňské silnice se postupně boural. Ještě před tím ho vlastnila rodina Richterů. Vařila proslulý třináctistupňový černý Richterův ležák. Dnešní zbývající část pivovaru byla přestavěna na hotel s restaurací.

Rozšiřování Plzeňské ulice se dotklo i další místní dominanty Kalvárie. Část romantického skalního útvaru byla v 80. letech během rozšiřování komunikace odstřelena. Poslední, co nesmíme ve starém Motole zapomenout zmínit, je soustava tří rybníků. V minulém století hojně vyhledávaná k zimní i letní rekreaci.

V roce 1888 přinesl Časopis lékařů českých zprávu o tom, že „Obecní zastupitelstvo na Smíchově uzavřelo dohodu o stavbě větší pavilonové nemocnice… Státi bude na pozemku rozsáhlém k účeli tomu zakoupeném pod Hřebenkami. Se stavbou započne se příštím rokem. Smíchov i okolí má naléhavou potřebu nemocnice.“

Stavba motolské nemocnice

Přestože potřeba nemocnice byla rok od roku naléhavější, nebyla stavba zahájena v roce 1889, ale až o půlstoletí později. Celý areál je tvořen dvěma panelovými monobloky. Dětská nemocnice se začala stavět jako první v 60. letech 20. století. Pro dospělé pacienty se rozšířila až na přelomu 80. a 90. let.

U panelu ještě chvíli zůstaneme. Mezi lety 1971 a 1977 totiž vznikalo při západním kraji Motola sídliště Homolka. Spíše menší a nižší sídliště dalo ubytování 2200 lidí a jeho kapacita je 877 bytů. Sídliště plynule navazuje na zástavbu rodinných domků a nemocnici.

Kde spočinuly duše mrtvých

Ojedinělým pohřebištěm je urnový háj s motolským krematoriem, který je koncipovaný jako lesní hřbitov. Celý prostor urnového háje působí velmi pietním a uklidňujícím dojmem.

V 90. letech zde byl vybudován Památník obětem komunismu, neboť zde byly ukládány ostatky nebo popel politických vězňů z padesátých let. První návrh na zbudování háje přišel v roce 1937. S realizací se ale začalo až v roce 1951.

Abychom nekončili smutně, připomeňme alespoň na závěr velký počin pražských zastupitelů, kterým bylo prodloužení metra na trase A do stanice Nemocnice Motol. Jedna z nejvýznamnějších pražských nemocnic se tak stala dopravně mnohem lépe dostupnou a samotný Motol, který byl spíš odlehlejší pražskou částí, získal rychlé spojení s centrem. Navzdory tomu si stále zachoval spoustu zelených ploch a romantických zákoutí.

Pavel Richter, starosta Prahy 5
"Moje generace, tedy její mužská vysokoškolská část, má Motol spojen s umístěním vojenské katedry. Od té doby velmi důvěrně znám louku za Bucharovou ulicí, kde probíhala oblíbená cvičení 'pěšky jako v tanku'."
Pavel Richter

Jak jsme žili v Československu - Motol

Věděli jste, že…
… do Motola existuje letecké spojení? Žádný normální smrtelník by ho ale nikdy dobrovolně nevyužil. Jde o heliport v motolské nemocnici, kam jsou transportováni lidé s obzvláště těžkými zraněními.
… dětská nemocnice v Motole vznikla poté, co byla kvůli stavbě Nuselského mostu zbourána část kliniky dětského lékařství v areálu nemocnice na Karlově?
… motolský háj je určen hlavně k rozprašování popela? Přesto tu nejdete pár náhrobků? Jeden z nich patří Michalu Velíškovi, který byl zastřelen, když se na Karlově náměstí zastal napadené ženy. Jeho jméno nese i cena, již obdrží lidé, kteří v kritických momentech prokážou výjimečnou statečnost.

Kam se podíváme příště?

Příští pátek se seriál Pražského deníku Jak jsem žili v Československu podívá do Košíř. Máte doma zajímavé snímky této čtvrti z let 1918-1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese: redakce.prazsky@denik.cz.