Karlín se po celou svou existenci měnil a rostl. Byl sice častou obětí povodní a jiných katastrof, vždy se ale vzpamatoval a postavil znovu na nohy. Z prvního pražského předměstí se změnil v industriálního a pokrokového souseda Prahy, poté její nedílnou součástí a vždy šel s dobou. I po „stoleté vodě“ z roku 2002 se stal Karlín opět centrem dění. Dnes zde sídlí moderní start-upy, zajímavé restaurace a kavárny.

Jméno udělalo radost císařovně

Území dnešního Karlína bylo osídleno již před stovkami let. Za doby Karla IV. se zde nacházely vinice, Karlín jako takový ale vznikl až v roce 1817 jako první pražské předměstí. Jméno dostal na počest manželky rakouského císaře Františka I., Karolíny Augusty. Zpočátku byl oblíbený jako místo úniku pro bohaté Pražany, kteří nechtěli žít přímo v centru rostoucí Prahy. Také se ale jednalo o důležitý transportní uzel díky Karlínskému přístavu a první železnicí mířící do zahraničí, která přímo křižovala Karlínem.

Vítězslavu Nezvalovi Karlín nevoněl

S hlavním městem se však provázal teprve po zboření hradeb na konci 19. století. Konečně se totiž mohla do Karlína dostat hromadná doprava. A hned ta nejnovější. František Křižík totiž v roce 1896 vytvořil svoji první trvalou tramvajovou linku Praha – Libeň – Vysočany. To také dopomohlo rozvíjení továren a podniků a zanedlouho byl Karlín plný komínů.

Na toto období s nelibostí vzpomíná Vítězslav Nezval, který zde při svém studiu pobýval. Nejvíce se zhrozil při svém příjezdu v roce 1920. „Bratranec, který mně chtěl projevit laskavost, našel mi byt v Karlíně v Křižíkově ulici. Být s námi maminka, nikdy by mně byla nedovolila vstoupit do hrozného průjezdu vedoucího na dvorek, kde byl pisoár a pustý sklad odpadků všeho druhu… Po dřevěném sešlapaném schodišti se šlo strmými točitými schody do prvního patra, kde jsem měl bydlet. Od schodů se šlo do kuchyně, páchnoucí zelím a hadry, a přes rodinou ložnici vedla cesta do mého pokojíčku, jenž byl ubohost sama.“ Samotná Praha se literárnímu velikánovi zalíbila více. „Ach, krása Prahy… zakrátko zvítězila nad deprimující ponurostí karlínské ulice, kde jsem bydlel.“

Karlín však nebyl jen čtvrtí továren, ale také kultury. Karlíňan si za ní mohl zajít například do Národního domu postaveného v roce 1910. Tam si mohl sednout do restaurace, herny či si zahrát kuželky. V sále s jevištěm v prvním patře se pak konala různá představení a koncerty. Budova se však nechvalně proslavila až o pár let později, protože v květnu roku 1921 zde měla ustavující sjezd KSČ. Dnes je majetkem Českého rozhlasu a vysílá tu rádio Regina, které tu pro místní pořádá četné akce jako například letní kino.

Karlín srdcem cyklistiky

Ačkoliv plochý terén byl pro místní spíše přítěží kvůli častým povodním, pro nejlepší cyklisty Československa byl ideálním místem pro trénink. Antonín Perič byl ve 20. letech několikrát mistrem republiky a v letech 1924 a 1928 se dokonce účastnil olympijských her. Byl ale také zdatným konstruktérem a v dnešní Pernerově ulici si otevřel dílnu na výrobu kol. Jan Veselý na jednom z jeho kol dokonce v roce 1949 vyhrál slavný Závod míru. Po roce 1948 však byla Peričova firma znárodněna a on sám byl odvolán z vedoucí funkce. Ve své dílně poté pracoval jako řadový zaměstnanec.

close Místní lidí - Karlín. info Zdroj: Deník zoom_in

Co říká o Karlíně starosta městské části Praha 8 Roman Petrus?
„Karlín je typická čtvrť v Praze, která ukazuje, jak se mění charakter čtvrti ve městě v průběhu staletí. Původně území za branami města, kde se válčilo a odrážel nepřítel, se změnilo na uměle vytvořené pražské předměstí. Později se čtvrť proměnila v moderní průmyslovou oblast s činžovními domy. Před povodní roku 2002 to byla klasická městská čtvrť s úžasným geniem loci. Od povodní se pak mění ve vyhlášenou až hipsterskou čtvrť, která původní atmosféru ztratila a získala novou. Uvidíme, jak bude vypadat Karlín za 20 až 30 let a doufám, že jej nepotká to, co některé hipsterské čtvrti v jiných zemích.“
close Roman Petrus. info Zdroj: ČTK zoom_in

Věděli jste, že?

… V Karlíně byl v roce 1971 dostavěn hotel Olympik, v té době největší hotel v Československu s 318 pokoji? Své jméno dostal kvůli chystaným neuskutečněným olympijským hrám roku 1980. Když tehdy kandidaturu oznámila Moskva, Praha tu svou stáhla. Současný největší hotel v České republice se také nachází v Karlíně: je jím hotel Hilton se 791 pokoji.

… První trasa pražského metra končila v Karlíně ve stanici Florenc a dostavěna byla v roce 1974. V roce 1985 byl Florenc otevřen i pro linku B.

… mezi lety 1923 a 1926 bylo vyhloubeno nové koryto Vltavy, aby se zmírnily záplavy dlouhodobě trápící Karlín. Tím byl také zrušen Karlínský přístav, na který však ještě dlouho poté odkazovala vlaková zastávka Praha – Karlín přístav.

Kam se podíváme příště?
Příští pátek se seriál Pražského deníku Jak jsme žili v Československu podívá do Bohnic. Máte doma zajímavé snímky této čtvrti z let 1918-1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz