Noční můra většiny rodičů se stala skutečností a brány škol se uzavřely. Distanční výuka, která běžné vyučování nahradila, však do mnoha rodin, především sociálně slabších, přinesla další starost. Kde vzít techniku potřebnou pro nově nastavený model vzdělávání.

V Praze 7 již na jaře, během první vlny, nakoupili počítače a IT vybavení pro nejvíce potřebné a školám poskytli finanční prostředky na nákup další techniky. Zároveň provedli průzkum mezi pedagogy, rodiči a dětmi, který ukázal rezervy a nedostatky, které se během prvního uzavření škol objevily. V září proběhla další krátká sonda, díky níž se ukázalo, že vybavenost výpočetní technikou ještě zdaleka není stoprcentní.

Počítače stále chybí 

„V září jsme udělali rychlý dotazník mezi rodiči, abychom zjistili kolika dětem bude chybět IT vybavení. Sešly se nám požadavky na zhruba 300 počítačů a přes 100 modemů s připojením. Další žádosti se objevují nyní, když se školy skutečně zavřely,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.  

Pro děti ze škol na sedmičce se nakonec podařilo zajistit přibližně 120 počítačů. Městská část Praha 7 a její zastupitel Jiří Hejnic s podporou náměstka primátora hl. m. Prahy Adama Scheinherra oslovili několik městských organizací, společností a dobrovolníků s žádostí o stolní počítače, ty se nakonec podařilo získat z dopravního podniku a Ústavu jaderného výzkumu Řež. Žáci v Praze 7 se dočkají potřebných počítačů již v pondělí 19. října 2020. 

„Smyslem projektu je zlepšovat kvalitu vzdělávání a také podporovat rovnost příležitostí pro sociálně potřebné žáky. Jsme rádi, že se nám podařilo díky Dopravnímu podniku hlavního města Prahy sehnat sto stolních počítačů včetně monitorů a příslušenství. U poloviny z nich jsme nainstalovali operační systém a počítače připravili k předání na základní školy. Dalších dvacet již nainstalovaných počítačů budeme přebírat z ÚJV Řež,“ řekl zastupitel městské části Praha 7 Jiří Hejnic, který se na městské části zasadil o získání počítačů.