Barokní komplex Invalidovny má obohatit do roku 2027 moderní přístavba podle návrhu architekta Petra Hájka, který je mimo jiné autorem oceňované stavby holešovické galerie DOX.

Jeho návrh pro karlínský komplex Invalidovny se ovšem nesetkal s jednoznačným přijetím. Některým kritikům přijde v kombinaci s národní kulturní památkou příliš kontrastní, jiným vadí to, jak NPÚ o vítězném návrhu rozhodl. Tedy bez uspořádání architektonické soutěže.

„Způsob, jak ten, kdo by měl jít příkladem, kdo nás stále učí a kárá, jak máme pracovat s památkami, prostě vybere nejlevnější studii, která se mu nabídne ze čtyř ateliérů, je odstrašující,“ nešetří kritikou Jan Kasl, předseda České komory architektů, byť jedním dechem dodává, že svého kolegu Hájka považuje za kvalitního architekta. „Kdyby si NPÚ býval alespoň zaplatil čtyři studie od čtyř ateliérů, tak by bylo s čím porovnávat,“ zdůrazňuje Kasl.

Stát pochybil

Památkáři se brání tím, že byli limitovaní časem. Jednou z podmínek převodu Invalidovny pod správu NPÚ v roce 2018 totiž bylo dokončení její obnovy do devíti let, jinak by se objekt měl znovu vrátit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten už se Invalidovnu dříve neúspěšně pokusil prodat v dražbě.

„Obava, vyplývající ze striktně daného termínu realizace, vedla k tomu, že se NPÚ nevydal cestou veřejné architektonické soutěže, která je ideálním východiskem jakékoli přestavby. Stát tak při převodu Invalidovny nevytvořil adekvátní podmínky,“ upozornil ve svém stanovisku Klub Za starou Prahu.

Opláštění se může měnit

Zároveň ale i trochu překvapivě podpořil Hájkův návrh dostavby, navazující na štítové zdi nedostavěné budovy při jižním průčelí. „Oceňujeme, že dostavba je na hlavní projekt napojena jen dotekem přes štítové zdi,“ vysvětlil Klub s tím, že preferuje mírně sníženou variantu, kterou Hájek dodatečně představil v listopadu.

Podle generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové se ještě může změnit skleněný obklad přístavby.

„Vědecká rada NPÚ doporučila variantně řešit opláštění Invalidovny, tudíž na tom budeme s architektem pracovat. Předpokládám, že varianty budou vědecké radě předloženy v lednu 2021,“ uvedla Goryczková v pondělní debatě pražského Centra architektury a městského plánování.