První hodina s českými spolužáky v kmenové třídě, pak odchod do skupiny pro jazykové vzdělání, poté návrat do kmenové třídy. Plus intenzivní výuka češtiny i hodiny s ukrajinskou učitelkou. Takto vypadá výuka na ZŠ Chelčického v Praze 3, kam dochází v těchto dnech 96 dětí z Ukrajiny.

Patnáct hodin českého jazyka týdně

Pro přijaté žáky vytvořila škola kurzy češtiny pro cizince. Žáci z Ukrajiny tak průměrně na 15 hodin týdně odcházejí z kmenových tříd, kde jsou s českými spolužáky, do skupin pro jazykovou výbavu. Těch se podařilo vytvořit šest.

„Bohužel to znamenalo prostorové a personální nároky na zajištění. Škola se dostala na hranici možného. Přijetí velkého počtu Ukrajinců vyvolalo i strach některých rodičů, že to bude mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání ostatních dětí, což se podařilo otevřením zejména jazykových kurzů vyvrátit,“ říká ředitel Pavel Ostap, který v minulých týdnech přijal na částečný úvazek i dvě ukrajinské učitelky.

Stěhování či on-line výuka na Ukrajině

ZŠ Chelčického je i v rámci Prahy specifická tím, že do všech tříd chodí vždy několik dětí z odlišného jazykového prostředí. „A protože většina našich ‚stávajících cizinců‘ pochází ze zemí bývalého Sovětského svazu, jsou si s dětmi z Ukrajiny jazykově blízcí a pomáhají nově příchozím se aklimatizovat,“ dodává ředitel Ostap.

To v sousedské Praze 9 se zatím na Střední odborné škole Jarov žádní ukrajinští žáci neučí. Důvody jsou různé – ať už je to další stěhování, nebo zahájení on-line výuky na školách na Ukrajině.

„Aktuálně máme ve správním řízení tři přihlášky, jednu na maturitní studium a dvě na učební obor,“ uvedl ředitel Miloslav Janeček.

Gymnázium Arabská v Praze 4 již prvního studenta přijalo. „Chodí do prvního ročníku na obor programování. A pomáhá mu tam další studentka z Ukrajiny, která v České republice dlouhodobě žije,“ sdělila ředitelka gymnázia Zdeňka Hamhalterová.

Dalších pět studentů pak psalo písemnou zkoušku CERMAT z matematiky v ukrajinštině. Pokud uspějí, v září se stanou studenty tohoto gymnázia.

Nedostatečná kapacita škol

Ve druhé městské části se integrovalo do škol 186 dětí z Ukrajiny a v desáté městské části se do běžných tříd základních škol podařilo umístit již 362 dětí žáků. Ale byla to právě Praha 10, která jako první z městských částí upozornila na nedostatečnou kapacitu stávajících škol.

„Jsme rádi, že jsme pomohli otevřít širší debatu na téma možnosti využívat školy ve Středočeském kraji. Zatím jsme v tom žádný konkrétní posun nezaznamenali, ale aby se něco podobného mohlo realizovat, je potřeba vše důkladně projednat a posoudit. Jsem připravená se do diskuse zapojit z pozice starostky i senátorky,“ řekla Pražskému deníku starostka Prahy 10 Renata Chmelová.

Cestou výhradně adaptačních skupin se rozhodla jít Praha 8. Adaptační skupiny má i Praha 7 při všech svých základních školách. Děti se však snaží postupně začlenit i do běžných tříd. Zatím na zkoušku.