Jde o speciální pomůcky, asistenty pedagoga, učební listy nebo individuální výukové plány. Jak ovšem upozorňuje ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), novela má daleko širší záběr i cíl: „Upravuje nárok každého dítěte na materiální a personální podporu v rámci běžných základních škol. Zdůrazňuji, že jde o potřeby všech dětí, tedy jak ty se zdravotním postižením, tak ty mimořádně nadané."

Žáci s IQ nad 130

Jenže právě o talentované žáky se vzdělávací systém příliš starat neumí. V Česku má zhruba 210 000 dětí ve věku 5-18 let IQ vyšší než 115 a až 52 000 dětí nad 130. Přesto jen každá pátá základní škola v ČR má na prvním stupni jednoho až pět žáků odborně identifikovaných jako mimořádně intelektově nadané dítě (MiND). Na druhém stupni tohoto počtu dosahuje každá čtrnáctá škola. Vyplývá to z průzkumu nadačního fondu Qiido, do kterého se zapojilo 22,4 procenta ředitelů základních škol.

„Pokud potenciál takových dětí včas neodhalíme, přijdeme o významné intelektuální bohatství," říká Miriam Janyšková, zakladatelka fondu Qiido. Drtivá většina ředitelů se shoduje na potřebě podpory nadaných dětí již na základní škole (96 %) a potřebě individuálního přístupu k nim (98 %).

Qiido ví, jak na to

Právě Qiido se od roku 2014 zaměřuje na komplexní podporu vzdělávání mimořádně intelektově nadaných žáků. Jeho cílem je dosáhnout, aby do pěti let byla v každém kraji alespoň jedna ZŠ, která bude rozvíjet vědomosti i sociálně-emoční dovednosti malých talentů. „Program pro žáky s intelektovým nadáním jsme otevřeli loni. V letošním školním roce pro ně zajišťujeme výuku matematiky v 1. a 2. třídě. Byly vytvořeny dvě specializované skupiny. Do projektu je zařazeno celkem 22 žáků. Skupiny MiND jsou otevřené i dalším nadaným žákům, kteří mohou do projektu přistoupit i během školního roku," říká Ludmila Zhoufová, ředitelka Základní školy v Černošicích.

Mimořádné intelektové nadání se nejčastěji projevuje v oblasti logicko-matematické (80 %), jazykově-verbální (55 %) a přírodovědné (48 %). Rozvoj jejich talentu se většinou vztahuje k prohlubování učiva v rámci kmenové třídy, minimálně se využívá oddělená výuka. Učitelům nejvíc scházejí didaktické materiály (62 %) a konkrétní nápady pro výuku (45 %). A ředitelé by přivítali i kvalitnější průpravu absolventů pedagogických fakult.