„Po intenzivních jednáních, kdy to vypadalo, že bude informační centrum uzavřeno, mám pro obyvatele naší městské části dobrou zprávu. Informační centrum Štúrova bude zachováno," uvedl starosta Pavel Caldr s tím, že se radnice dohodla s majitelem objektu na prodloužení nájemní smlouvy, a to na dobu neurčitou."

Informační centrum bude podle radnice tedy i nadále poskytovat služby, jako podávání informací týkajících se Úřadu MČ Praha 4, příjem písemných podání určených úřadu MČ Praha 4 (funkce podatelny), ověřování pravosti podpisů a listin, vybírání poplatků za psy, služby Cech Point, výpis z katastru nemovitostí, apod.