Společnost Metrostav oznámila, že při rekonstrukci budovy na konci Pařížské ulice v centru metropole bylo objeveno 25 tun azbestu. Magistrát hlavního města následně uklidnil občany, že jim žádné nebezpečí nehrozí. Pro stavby v 60. a 70. minulého století podle primátorova náměstka Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu/za TOP 09) bylo typické použití azbestu.

„V době měření nedocházelo k překračování koncentrace vláken v ovzduší,“ uvedli pražští hygienici v úterním souhrnném vyjádření. „Kontrolou nebyly zjištěny závady v technologickém postupu demontáže,“ dodávají s tím, že firmy dodržely všechny zákony včetně nákladání s nebezpečným odpadem.

Občané Prahy 1 však vydali stanovisko, v němž tvrdí, že ani po kontrolách hygienické stanice a schůzce s magistrátní radní Hanou Kordovou Marvanovou (Spojené síly/STAN) a opozičními zastupiteli městské části nevědí, zda jsou před nebezpečným azbestem chráněni.

Hendikep legislativy

„Neexistuje mechanismus, který by nestranně a objektivně kontroloval postup sanace azbestu. To je hendikep naší legislativy,“ uvedla Zoja Guschlová, jediná soudem uznaná znalkyně se specializací na azbest a také místopředsedkyně České asociace pro odstranění azbestu. Záběry z rekonstrukce hotelu, které se objevily v médiích, označila za „neomluvitelné poškozování zdraví a životního prostředí“.

Podle Guschlové by byly řešením pravidelné kontroly dodržování veškerých norem, postupů a často se opakující měření. „Zástupci skupin občanů, kteří mají oprávněné obavy, musí mít možnost přístupu do podkladů a výsledků měření a případně ve spolupráci s expertem i přístup na dané místo,“ citoval občanský spolek radní Kordovou Marvanovou s tím, že tento postup předběžně schválil rovněž hygienici.

Předseda spolku Občané Prahy 1 Tomáš Bajusz vítá, že „hlas lidu“ v souvislosti s proměnou InterContinentalu a projetku Staroměstská brána zazněl – a stavební firma i majitelé nemovitosti jsou pod přísnějším dohledem. „Bylo by dobré, když by pro karcinogenní azbest platila podobná pravidla jako mají v Německu. Tam mají nejen detailně propracovanou metodiku pro stavebnictví, ale i účinné kontrolní mechanismy. Věříme, že se toho díky zájmu veřejnosti dočkáme někdy i tady v Česku,“ doufá Bajusz.