Bývalé vedení hlavního města chtělo po vzoru jiných metropolí vyjít vstříc majitelům aut na alternativní pohony. Pravidla stání byla ale podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nezákonná. Město by tak mělo zaplatit pokutu 984 tisíc korun.

Zvýhodňovali se někteří prodejci aut?

Rozhodnutí není dosud pravomocné. Magistrát se proti němu hodlá odvolat. „S rozhodnutím nesouhlasíme a nesouhlasíme ani s důvody, které úřad ve svém rozhodnutí uvedl. V určené lhůtě proti rozhodnutí podáme rozklad,“ sdělil Pražskému deníku mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podle ÚOHS porušila Praha zákon o ochraně hospodářské soutěže, když bez objektivně ospravedlnitelných důvodů zvýhodňovala v zónách placeného stání vozidla s hybridním pohonem, která byla schopna jízdy jen na elektrický pohon a u nichž výkon spalovacího motoru nepřesahoval 135 kW. Majitelé stejných aut, jejichž motor byl silnější, ale museli za parkování platit.

Elektrobusy - ilustrační foto.
Zase o trochu méně hluku a emisí. Čtyři autobusové linky čeká elektrifikace

Podle úřadu tím byli zvýhodněni někteří podnikatelé, kteří auta využívali ke svému byznysu. ÚOHS uvádí, že jejich úspora na parkování mohla řádově činit desítky tisíc korun ročně.

Toto nařízení dále narušovalo hospodářskou soutěž, neboť ovlivňovalo zákazníky při koupi auta, a zvýhodňovalo tak některé prodejce. Nutno dodat, že výkon spalovacího motoru není spolehlivým ukazatelem hodnoty emisí hybridního vozidla.

Pravidlo už neplatí

Smyslem nařízení měla být motivace omezovat negativní vliv emisí z dopravy na kvalitu ovzduší. To bylo podle úřadu naprosto legitimní, problém však byl v limitu výkonu motoru.

„Podmínka omezující výkon spalovacího motoru limitní hodnotou nebyla ze strany hlavního města zvolena na základě objektivních a nediskriminační kritérií a rovněž nebyla proporcionální vzhledem ke stanovenému cíli regulace,“ uvádí ÚOHS ve své zprávě.

Uzavírka Smetanova nábřeží 12. listopadu 2019 v Praze.
Zavřené centrum Prahy? Alternativou mohou být koloběžky a hybridy

Zmíněná parkovací pravidla magistrát zavedl 17. dubna 2018, tedy v době, kdy jej vedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a náměstkem pro dopravu byl Petr Dolínek (ČSSD).

Nové vedení v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem po několika měsících od svého nástupu problematické pravidlo zrušilo. Platit přestalo 30. dubna 2019. Místo toho kritérium změnilo na limit hodnoty emisí CO₂ ve výši 50 g/km, který vychází ze zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Na pražském magistrátu byl 11. dubna představen projekt Praha elektromobilní.
Elektroauta budou moci parkovat levně, výhoda hybridů v Praze skončí