Příchozí si budou moci prohlédnout pracoviště robotického dalekohledu MARK, které je obvykle nepřístupné, za každého počasí budou probíhat exkurse do všech kopulí.

Před hvězdárnou pak budou instalovány přednáškové stany, ve kterých bude představen program Astrobusu, mobilní astronomické observatoře, která celoročně navštěvuje školy v přírodě a dětské tábory.

Noc vědců je soubor akcí s účastí vědců a veřejnosti, které se konají po celé Evropě od roku 2005. Jejím cílem je představit vědce jako „obyčejné lidi“ a přesvědčit návštěvníky, že vědecká kariéra je možnou životní volbou i pro ně.