„Kromě parkových a památkářských úprav dochází v oboře i k obnově lesa, například nahrazování nepůvodních stromů původními. Naučná stezka tu bude sloužit nejen k poznávání přírody, ale také k pochopení zásahů do ní,“ říká pražský radní pro životní prostředí Petr Štěpánek, který stezku slavnostně otevřel.

Naučná stezka má 14 tematických zastávek, které jsou umístěny téměř na celém území obory, zejména v blízkosti hlavních cest. Kromě zajímavých informací o přírodě umožní návštěvníkům lépe poznat i další aspekty obory.

„Zastávky stezky se věnují například zdejším pískovcovým dolům, bitvě na Bílé Hoře, osobnostem, které jsou s oborou spjaty, nebo architektonickým památkám. A co je pro naučnou stezku opravdu netypické, zdejší informační tabule se věnují i historii myslivosti v oboře,“ vyjmenovává Dan Frantík z magistrátního odboru ochrany prostředí.

Úvodní tabule naučné stezky v hojně navštěvované pražské oboře je u cesty mezi Libockou branou a letohrádkem Hvězda u jihozápadního rohu bývalého domu správce obory. Další zastávky jsou umístěny u cest, zejména po obvodu obory a rovněž u letohrádku.