Vulici vedoucí zPerštýna na Mariánské náměstí je povolena padesátka a chybí tam zpomalovací práh.

Přitom ji kříží Karlova ulice, kterou se denně valí proudy turistů ze Staroměstského náměstí na Karlův most a naopak.

Jen ochloupek unikla vúterý po poledni kolizi třeba dvojice italských turistek. „Myslely jsme, že je tady pěší zóna, tak jsme se po autech nedívaly, a on do nás málem vrazil,“ stěžovala si Gabriela Tonolli zBrescie. Situace, kdy auta prudce brzdí před nepozorným chodcem, nejsou vtomto místě výjimkou.

Možné nebezpečí

Auta sice padesátikilome­trovou rychlostí kritický úsek neprojíždějí, při nepředvídatelných reakcích turistů obdivujících památky ovšem stačí jet přes třicet kilometrů vhodině. Velké skupiny lidí většinou donutí řidiče včas zpomalit.

Horší je situace, kdy je relativní klid „Ve chvílích, kdy se tam objevují jen ojedinělí turisté, to pro ně může být inebezpečné,“ přiznal ředitel odboru dopravy magistrátu Jan Heroudek.

Husova ulice je jedním zněkolika kolizních míst automobilů schodci vhistorických ulicích centra města. Stejně jako Melantrichova, Železná či Jilská, které davy lidí mnohdy zcela ucpou. Chodci zde doplácejí na to, že jsou řidiči při průjezdu těmito místy vystresováni izjiných překážek vcentru a mají pak větší sklon krychlé jízdě.

„Každé omezení způsobuje uřidičů stres a vcentru je takových omezení a zábran více než vjiných částech města,“ popisuje důvody rychlé jízdy některých řidičů dopravní psycholožka Pavla Rymešová. „Skupiny chodců potom řidiči vnímají jako další omezení, které zvyšuje možnost stresové reakce,“ dodala.

Úpravy vhodné

Magistrát nepovažuje Husovu ulici za velmi rizikovou, připouští však, že by úpravy byly vhodné. „Například je možné zvednout ulici do jedné úrovně schodníkem, to by ale muselo být vrámci celkové architektonické úpravy ulice,“ uvedl Heroudek. Řešení je podle něj vkompetenci Prahy1.

První městská část súpravami komunikace do budoucna počítá. Prvním opatřením byly sloupky uobou vyústění Karlovy ulice, které mají chodce upozornit na automobilový provoz. Důležitější novinka se ovšem chystá vrámci komplexního projektu úprav dopravní situace oblasti od Národní třídy kMalému náměstí. „VHusově ulici se počítá se zvýšenými přechody, které by měly situaci vyřešit,“ informoval radní první městské části Karel Koželuh.

Zlepšení se chodci dočkají ivokolních ulicích. „Dojde kvýraznému zvýšení rozsahu pěších zón, a to od Malého náměstí až po Zlatou ulici,“ prohlásil Koželuh. Projekt, který již posvětili ipamátkáři, by měl být připraven na podzim.