O záměru primátorových náměstků pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) a pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (TOP 09) informoval magistrát v tiskové zprávě: „Návrh počítá se zpracováním využitelnosti oblouků, vytvořením nových veřejných prostranství a zapojením viaduktu do struktury města.“

Když v roce 2012 správa železnic oznámila, že v rámci budování trati z centra hlavního města do Kladna s odbočkou na letiště opraví Negrelliho viadukt z roku 1850, což je nejstarší pražský železniční most a chráněná památka, nezisková organizace CCEA MOBA iniciovala veřejnou diskuzi, co bude dál s oblouky. Probíhající rekonstrukce pod hlavičkou SŽDC totiž má ryze technický charakter.

Léto pod viaduktem

Od té doby proběhla různá setkání, v rámci festivalu Open House Praha se nepřístupné oblouky otevřely lidem, jeden čas u ulice Za Poříčskou bránou fungovalo občerstvení včetně příjemného posezení či beachvolejbalových kurtů, úspěšná byla také akce Léto pod viaduktem.

Bývalá primátorka Adriana Krnáčová (ANO) poskytla záštitu projektu Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město. Vznikla stejnojmenná architektonicko-urbanistická studie Yvette Vašourkové a Igora Kovačeviće z CCEA MOBA. A právě tito architekti mají spolupracovat s magistrátní Technickou správou komunikací (TSK Praha) na využití oblouků Negrelliho viaduktu a proměně okolí i nyní.

Nové odpočinkové místo pro Pražany

Studie navrhuje oživení celkem 45 mostních oblouků, kde od padesátých let minulého století byly sklady či odstavná parkoviště. Komunistické vedení metropole tyto prostory a jejich funkci vnímalo jako vedlejší. Ani po revoluci se o zázemí „Karlínského viaduktu“ nikdo moc nestaral.

„Pod Negrelliho viaduktem chystáme nové odpočinkové místo pro Pražany. Chceme připravit vyvážený mix nekomerčních a komerčních subjektů tak, aby si na sebe místo dokázalo samo vydělat a zůstalo různorodé. Pod viaduktem by mohla vzniknout pobočka knihovny, klub pro seniory, nové bistro nebo zajímavý start-up. O tři oblouky už projevilo zájem Hudební divadlo Karlín, které by v nich rádo vytvořilo svou letní scénu, i to bude jedna z možností,“ popsal radní Scheinherr.

„Naší vizí je zachovat sociální různorodost a navázat na historii Karlína coby přístavní a historicky průmyslovou část Prahy, která dnes trpí intenzivní gentrifikací vedoucí k vystěhování nejen nízkopříjmových skupin, ale i k vymazávání řemeslné a rukodělné tvorby,“ uvedl radní Hlaváček. Pokud vše půjde podle plánu vedení města, nového využití oblouků Negrelliho viaduktu se Pražané dočkají v létě 2022.