"Blíží se devastace ochranného pásma kulturní památky Vyšehrad,“ varují obyvatelé Podolí.

Před několika dny upozornili Deník, že právě uvnitř tohoto ochranného pásma se chystá masivní bytová zástavba. Konkrétně se jedná o lokalitu mezi ulicemi Sinkulova a Ve Svahu.

Podle oslovených odborníků by nové bytovky mírně řečeno negativně zasáhly do vyšehradského panoramatu.

Zástavba by navíc slovy místních zcela zastínila okolní domy. Hovoří se o tom v dopise adresovaném zastupitelům Prahy i jejímu vedení. Dopis je parafován několika desítkami podolských starousedlíků a obsahuje několik zásadních připomínek. Deník má jeho kopii k dispozici.

„Jde o megalomanský projekt, architektonicky zcela nevhodně řešený, má stát na pozemcích patřících do památkově chráněného území,“ zdůrazňuje se v dopise voleným zástupcům občanů. „Hodil by se spíše na přímořskou riviéru, než mezi stávající zástavbu Podolí. Je v jasném nesouladu s požadavky územního plánu,“ jsou přesvědčeny desítky Podolských.

Starosta Prahy 4 Pavel Horálek jim deklaroval jasnou podporu.

Také starosta Prahy 4 Pavel Horálek je přesvědčen, že projekt, plánovaný k výstavbě v ochranném pásmu Vyšehradu je naddimenzovaný.

„Jsme na straně obyvatel,“ vzkázal včera. „Investorovi jsem poslal dopis. Musí stavbu zredukovat, snížit objem i zastavěnou plochu,“ dodal
starosta.

Zdali bude Horálkova intervence u investora účinná, však není podle opozičního zastupitele Prahy 4 Petra Štěpánka vůbec jisté.

„Pozemky v dotčené lokalitě radnice před časem prodala. Tím ztratila možnost výstavbu ovlivnit,“ je přesvědčen Štěpánek.

Stavět se má na parcelách ve spoluvlastnictví Prahy a místního podnikatele, vlastníka nočního klubu se sídlem v ulici Ve Svahu, kterýmábýt investorem – a rád by podíl města odkoupil.

I proto Podolští vyzývají zastupitele hlavního města, aby zvážili případný odprodej části pozemků, patřících městu. „Prodejem by se hlavní město zbavilo kontroly nad podobou a účelem budoucí zástavby,“ píší v dopise vedení města i zastupitelům.

Dopis podpořily desítky lidí, mezi nimiž figurují i některá známá jména. Za všechny je možno jmenovat například Ivana Havla s manželkou Janou.

Bytovky mají stát v silně svažitém terénu. To je další problém, na který jejich odpůrci upozorňují.

„Zvláště třípodlažní suterén s garážemi bude hrubým zásahem do terénu – a hrozí tak celkové narušení stability svahu a také změna režimu podzemních vod. Důsledky by mohly být fatální,“ píší Podolští na magistrát.

Složitost případné výstavby připouští i sám investor.

V prezentaci projektu uvádí, že objekt se skládá nikoliv ze tří, ale dokonce ze čtyř podzemních a čtyř nadzemních podlaží.

„Koncepce výstavby počítá se silně svažitým terénem,“ proklamuje studie projektu. „Nosný systém tvoří železobetonový skelet doplněný ocelovými sloupky po obvodu jednotlivých podlaží. Celý pak bude založen na velkoprůměrových pilotách,“ říká se ve studii.

Podolské toto ovšem neuklidňuje, nehledě na další řadu možných negativních dopadů.

„Jde o hluk a exhalace, které do již dnes velmi zatížené Sinkulovy ulice přivede další doprava, nejprve stavební, posléze individuální. Obslužnost ze strany ulice Ve Svahu není možná. Jde o slepou ulici, postačující sotva pro obslužnost obyvatel tamních rodinných domů,“ varuje dopis pražské zastupitele. Deník disponuje také vyjádřením tří nezávislých odborníků v oblasti architektury. Všichni se shodují na tom, že bytový komplex může zničit okolí Vyšehradu.

Historik architektury Zdeněk Lukeš míní, že objekt by doslova zalehl parcelu v lokalitě, která si dosud podržela ráz pražského předměstí s převažující nízkou vilovou zástavbou.

„Z urbanistického i architektonického hlediska považuji výrazně předimenzovanou stavbu za naprosto nepřijatelnou,“ podtrhuje Lukeš.

Na místě by si dle vlastních slov dokázal představit menší izolované domy obklopené zelení. „Jiné řešení je dle mého názoru v rozporu s charakterem oblasti,“ dodává.

Architektka Marie Šváhová souhlasí. „Záměr by bezprecedentně zničil kvalitu území. Jde o zcela cizorodý prvek, vykořisťující pozemek nevídanou mírou. Je nutné si uvědomit, že jde o podnož Vyšehradu,“ reagovala Šváhová.

Podobně se k věci staví také její kolega, architekt Vlado Milunić. „Zástavba jak ve vizualizacích, tak v nákresu působí jako nepatřičná agresivní rakovina, choroš nebo něco na způsob vetřelce či pohádky hrnečku vař,“ hodnotí Milunić.