Vedení této malé městské části v čele se starostkou Janou Plamínkovou proto na základě zoufalého volání místních obyvatel žádá pražské hygieniky, aby se zasadili o co nejrychlejší kompletní utlumení provozu a to alespoň do té doby, než zde bude dostavěna chybějící část protihlukové stěny.

„Už přes dva roky nemůžeme spát, nemůžeme větrat. Přes pole od křižovatky s ulicí k Barrandovu se na nás ve dne v noci valí nesnesitelné decibely. Dotýká se to většiny ze tří tisícovek zdejších obyvatel," napsal Deníku Jan Zahradník ze Slivence. Upozornil zároveň na výsledky několika měření nezávislou autorizovanou firmou. „Měření, objednaná naší radnicí, jasně prokázala překračování povolených limitů hluku," dodal.

Hluk změří

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však podle své mluvčí Martiny Vápeníkové disponuje výsledky vlastních měření. A ta prý zatím nevypovídají o nutnosti dostavby protihlukové stěny až ke křižovatce okruhu s ulicí K Barrandovu v hodnotě překračující deset milionů korun. Vápeníková minulý týden přesto ujistila, že ŘSD bude hluk ve Slivenci měřit. „Pokud skutečně zjistíme překročení limitů, plánujeme protihlukovou stěnu postavit," vzkázala Vápeníková. Samostatné měření už na základě žádosti slivenecké radnice zahájili i samotní pracovníci Státní hygienické stanice. Právě oni mají rozhodnout, zda bude nutné úsek Pražského okruhu u Slivence dočasně uzavřít. S výsledky mají přijít letos na přelomu března a dubna.

Starostka Jana Plamínková si je vědoma, že podnět slivenecké radnice k zastavení provozu na Pražském okruhu zřejmě nebude vyslyšen. Zoufalství místních prý ale dosahuje vrcholu.

„A náš problém už dva a půl roku nikdo neřeší," musela konstatovat. Slivenec podle ní netrápí jenom hluk ale také dlouhodobě zhoršené rozptylové podmínky. Lidé tu dýchají špatný vzduch. Koncentrace prachu zde podle výzkumu, zveřejněném v posledním čísle radničního časopisu Slivenecký Mramor dosahují jednu z nejhorších hodnot v okrajových částech metropole. Jistý podíl na tomto stavu může mít podle hygieniků i Pražský okruh.

Stěžují si i další

Jana Plamínková není jedinou starostkou městské části, která proti hluku a prachu z okruhu dosud neúspěšně bojuje. Už vloni v listopadu Deník informoval o iniciativě Cholupic, Točné, Libuše a několika středočeských obcí. Jejich požadavek, adresovaný ministerstvu dopravy zněl jasně snižte alespoň v nočních hodinách maximální povolenou rychlost na Pražském okruhu.

Ministerstvo podle svého mluvčího Romana Kluzáka už v závěru loňského roku rozhodlo radnicím alespoň částečně vyhovět. V širším okolí mimoúrovňové křižovatky Jesenice pojedou osobní auta maximálně stovkou a těžká nákladní doprava pak nejvíce šedesátkou. Opatření, které podle mluvčího ministerstva Romana Kluzáka vejde v platnost ještě tuto zimu, bude nutné dodržovat od dvaadvacáté hodiny večerní do šesté hodiny ranní.

„Platné zatím bude do 30. června 2013," sdělil Deníku Kluzák s tím, že během následujícího půl roku bude ministerstvo spolu s (ŘSD) vyhodnocovat smysluplnost snížení rychlosti. „Zároveň připravíme trvalá protihluková opatření, která zajistí plnění hygienických limitů," doplnil Kluzák.

Jeho zpráva však příliš nepotěšila ani Pražany řidiče, ani obyvatele zmíněných městských částí a obcí, kteří prostřednictvím svých radnic žádali snížení rychlosti v nočních hodinách alespoň v úseku Jesenice Cholupický tunel. „Toto nenákladné řešení, v porovnání s výstavbou protihlukových stěn, by postiženým domácnostem jistě pomohlo," je přesvědčen starosta Dolních Břežan Věslav Michalik. „Zaznamenáváme řadu stížností od lidí. V některých domácnostech byla naměřena hluková hladina, pohybující se na samé hranici zákonných limitů," doplnil před nedávnem Michalik, podobně jako jeho kolegové z Prahy 12, Libuše, Vestce a Zlatníků Hodkovic.

Překročené limity

Nejen v některých dolnobřežanských domácnostech byly naměřeny hladiny hluku, dotýkající se zákonem povoleného limitu. Totéž slovy místostarostky Prahy 12 Evy Tylové platí i pro Cholupice, Komořany a Točnou. V obci Vestec podle místního starosty Tibora Švece byly tyto limity už dokonce překročeny. „O 1,5 decibelu," upřesnil Švec. Starosta Libuše Jiří Koubek by uvítal, kdyby úsek s již sníženou rychlostí Jesenice Herink navázal na úsek Jesenice Cholupický tunel ještě před kolaudací Pražského okruhu. To ale dle ministerstva dopravy není možné, protože ještě nejsou k dispozici výsledky autorizovaného měření hluku, zadaného ŘSD vloni na podzim v úseku Jesenice Vestec.

„Snižovat rychlost je možné pouze tam, kde jsou limity prokazatelně překračovány. Jinak by se mohla strhnout lavina žádostí o snižování rychlosti od většiny obcí, které leží v blízkosti dopravně zatížených komunikací," vzkázal před časem mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.