Dvacet lidí bylo v květnu 1945 převezeno od řeky a pohřbeno do společné jámy. Zatím byly objeveny ostatky osmi z nich. Akci organizuje německý Lidový spolek péče o válečné hroby VDK založenýjiž po první světové válce. Chvályhodná akce však narazila u pracovníků místního muzea, které na to upozornila obec.

Hroby do roku 1945 totiž spadají pod archeologický zákon, jenž vyžaduje velmi přísnou metodiku odkrývání, vyjímání a dokumentaci ostatků, což v tomto případě nebylo splněno.

Pracovníci začali na jedné straně kopat a vynášet ostatky, zatímco zbytek naleziště zatím nechali nedotčený.

„To je zcela proti metodice. Je nutné odkrývat celou plochu najednou po vrstvách a nálezy před vyjmutím pečlivě dokumentovat, aby byla uchovaná informace o poloze těl a předmětů v hrobě. Ne to kopat jako brambory, což se stalo bohužel v tomto případě,“ postěžovala si Deníku archeoložka brandýského muzeaAndrea Němcová.

Podrobněji se tématu věnujeme v sobotním vydání Pražského Deníku (5.5.2007) na str. 8