Ptá se Andrej Babiš, odpovídá Zdeněk Hřib

Hlavní město Praha má značnou část svých zaměstnanců umístěných za drahý nájem ve Škodově paláci. Na lednových jednáních jste vznesl požadavek na převod Karlínských kasáren za účelem přemístění zaměstnanců magistrátu. Požadavku jsem vyhověl a opakovaně vám nabízel směnu pozemků v Letňanech za Karlínská kasárna. Proč, pane primátore, bráníte v ukončení drahého nájmu za umístění jak státních, tak i magistrátních zaměstnanců, a pokud nebude provedena směna se státem, jak hodláte řešit ukončení drahého nájmu za umístění magistrátních zaměstnanců?
Dle zpracované studie proveditelnosti se zaměstnanci magistrátu do prostor Karlínských kasáren bohužel nevejdou. S radním pro majetek Janem Chabrem uvažujeme o stavbě ekologicky nenáročné moderní budovy v centru města, která omezí veškeré reziduální náklady z vysokého nájmu budovy Škodova paláce. Nebráníme se však bezúplatnému převzetí Karlínských kasáren, pokud pro ně stát nedokáže najít využití. Je to určitě lepší, než aby stát nechal prakticky prázdnou budovu dál chátrat.

Uvedl jste, že hlavní město využije pozemky v Letňanech k řešení krize dostupnosti bydlení. V Letňanech a blízkém okolí se v příštích letech plánuje masivní bytová výstavba a vzniknou byty pro několik desítek tisíc lidí. Proč na pozemcích u stanice metra Letňany navrhujete výstavbu bytů, když je to v rozporu jak s územním plánem, tak s požadavky obyvatel Letňan, kteří naopak v místní anketě jako jednu z deseti priorit požadovali pracovní příležitosti v místě bydliště, což by administrativní komplex splňoval?
Pokud nebude vyřešena otázka výstavby infrastrukturního pokrytí, respektive výstavba okruhu, není žádný další development v této oblasti reálný. Až bude dobudován okruh, tak bude možné řešit otázku dalšího rozvoje této oblasti.

Pane primátore, stát je připraven financovat dostavbu vnějšího okruhu Prahy, formou PPP projektu financovat vnitřní okruh Prahy, financovat výstavbu traumacentra ve vinohradské nemocnici, směnit pozemky v Letňanech například za Karlínská kasárna nebo jiné nemovitosti požadované hlavním městem Prahou. Tedy za pozemky v hodnotě zhruba 400 milionů by Praha získala více než 100 miliard. Proč tomu bráníte?
Chápu, pane premiére, že myslíte na blaho úředníků státu, ale já musím primárně myslet na zájmy Pražanů. Zásadním problémem severovýchodu Prahy je doprava. Letos v lednu sliboval ministr dopravy v této oblasti zahájení stavby vnějšího okruhu v roce 2024 a teď na začátku září se už mluví o roce 2026. Tento postup ve mně nevyvolává důvěru, a proto požaduji jasnou garanci, že vnější okruh bude dostavěn před dokončením stavebního developmentu v Letňanech, který tam přivede další dopravu. Vaše nabídka PPP projektu není pro Prahu výhodná. Dle analýzy, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje ve spolupráci s náměstkem pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem, stát PPP projekty realizovat neumí. Nechápu ani, proč chcete platit desítky let soukromé firmě za PPP projekt, ale odmítáte posílat tytéž peníze městu za tutéž stavbu. Projekt traumacentra v oblasti Vinohrad není žádnou novinkou ani vaším nápadem. Na stole je již více než 10 let a jedná se o kompletní rekonstrukci FNKV, která už byla přislíbena a je ve stádiu stavebního povolení. Považuji tedy za zcela nevhodné, abyste tento dlouhodobě připravovaný projekt používal pro vydírání Prahy. Jde o krajně nefér přístup k obyvatelům Prahy. V případě, že budou požadavky Prahy splněny, je možné pokračovat v jednáních o dalších podrobnostech.

Ptá se Zdeněk Hřib, odpovídá Andrej Babiš

Co je pro vás více? Dotace, kterou dostala firma Penam z holdingu Agrofert na novou linku na výrobu toastů, nebo finance, které pak vláda neposlala na ohrožené pražské děti a důchodce?
Přesně tahle otázka dokazuje to, že se s vámi nedá konstruktivně jednat. Velmi rychle jste se začal chovat jako tradiční politik. Jen arogantně a hloupě útočíte a spojujete dvě totálně odlišné věci. Já žádnou firmu už nevlastním a chovám se podle zákona. Firma, o které mluvíte, zainvestovala do linky přibližně 600 mil. Kč a 100 milionů z toho dostala jako dotaci z EU. Moje soukromá nadace rozdala za dobu své existence potřebným lidem 450 mil. Kč, a to i v Praze. To, jak se chováte komplikuje vztahy mezi státem a městem, což je v tomto případě škoda, hlavně pro obyvatele Prahy. Pro mě je hlavní, že jsme letos našli chybějící peníze na sociální služby. Takže to, na co se ptáte, je jen další hloupý útok.

Proč nechcete dát Praze totéž, co dostává od státu Brno, tedy 60 miliard na dostavbu městského okruhu? Proč vymýšlíte jak posílat desítky let peníze soukromé firmě na nevyzkoušený PPP projekt namísto toho, abyste je posílal Praze, která už většinu okruhu postavila?
Brno nedostává od státu 60 miliard. Vůbec nevím, odkud čerpáte tuto informaci. Silnice I/42 je na území Brna ve vlastnictví státu. Stavby městského okruhu v Brně jsou přeložkou státní silnice I. třídy, proto je stát postupně připravuje, realizuje a platí. Praha má okruhy dva. Brno jeden. V Praze platí ten vnější stát. Ten vnitřní si platila v minulosti vždy Praha. Proto je nabídka na zajištění dostavby a provozu severovýchodního segmentu městského okruhu v režimu PPP více než velkorysá. Koncept PPP je celosvětově osvědčený způsob, jak zajišťovat kvalitní veřejné služby, je smutné, že o tomto principu víte zjevně tak málo. Ano, v prostředí ČR nebyly infrastrukturní PPP projekty pro liniové stavby dosud úspěšné, ale právě o napravení tohoto stavu se snažíme.

Ověřoval jste si, jaký mají Pražané názor na vybudování tzv. vládní čtvrti?
Chodím mezi lidi a vím, co mi říkají. Krom toho se v Letňanech uskutečnila anketa mezi místními, ze které vyplynulo, že mezi jejich prioritami jsou i pracovní příležitosti v místě bydliště, což přesně splňuje náš projekt. A kolegové ho byli samozřejmě představit jak obyvatelům Letňan a okolí, tak i místním starostům. Je úplně normální, že názory jsou různé.

Ptá se redakce, odpovídají oba

Potřebuje hlavní město úřednickou čtvrť, nebo by měly stát a město investovat miliardy do něčeho jiného?
Babiš: Neplatit zbytečně stamiliony ročně soukromým firmám na nájmech je v zájmu nejen státu, ale i města a všech občanů.
Hřib: Praha potřebuje od státu peníze na řešení krize dostupnosti bydlení, na státem podfinancované sociální služby a školství a na výstavbu zanedbaných dopravních investic.

Co z projektu v Letňanech bude mít imaginární Jan Novák ze Strašnic?
Babiš: Pan Novák ze Strašnic se v neděli odpoledne při návratu ze své chalupy u Máchova jezera projede bez kolon po státem financovaném vnějším okruhu kolem Prahy nebo zkratkou přes státem financovaný vnitřní okruh. V pondělí použije vnitřní okruh a snadno se dostane do administrativního komplexu v Letňanech, kde si na jednom místě vyřídí záležitosti z mnoha úřadů.
Hřib: Z projektu samotné vládní čtvrti nevidím pro Prahu ani Jana Nováka ze Strašnic žádný benefit. Pokud by však pan premiér přistoupil na naše podmínky, tak Jan Novák ze Strašnic bude moci především rychleji využívat vnitřní městský okruh i vnější dálniční okruh.

Proč spolu nedokážete jednat?
Babiš: Já bych jednal moc rád, ale to dost dobře nejde, když se pan primátor dohodnout nechce. Pan primátor nejedná věcně, ale politikaří a z principu brání všemu, co navrhujeme. Bohužel na to mohou doplatit jak obyvatelé Prahy, tak i všech ostatních regionů, protože nám pan primátor brání chovat se jako řádný hospodář a šetřit peníze lidí, které bychom mohli použít na daleko smysluplnější věci.
Hřib: Pan premiér bohužel asi není zvyklý z holdingu na to, že s ním někdo nesouhlasí. Vstávání pana premiéra od stolu při jednáních považuji za součást jeho vyjednávací šarády. Působí však komicky, když mi nejdřív řekne, že Praha nedostane ani korunu, a pak mě přes média vyzve k odpovědi na svou písemnou nabídku. Na tu samozřejmě odpovíme, ale naše požadavky jsou stále stejné, protože včasné dokončení okruhů je pro Prahu zásadní.