Jednání o správě takzvaného hřbitova bláznů se táhla od roku 2015, kdy místní občan Jiří Vítek, který se začal ve volném čase o areál starat, požádal Prahu 8 o uskutečnění převodu pod městskou část. Vedly ho k tomu především obavy, že by toto mimořádné místo mohlo tiše zmizet ze světa v některé z veřejných dražeb, jako se stalo s mnoha jinými lokacemi. Od té doby zastupitelé podnikali konkrétní kroky k tomu, aby městská část hřbitov získala do své správy.  

Během řady jednání na úrovni hl. m. Prahy a ministerstva zdravotnictví se městské části nakonec podařilo dosáhnout toho, že hřbitov postupně přešel ze správy Psychiatrické nemocnice Bohnice až pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který dále řešil všechny nezbytné právní kroky. V současné chvíli je úřad připraven bezúplatně hřbitov převést na Prahu 8. 

Budoucnost je jasná

Když se pan Vítek před šesti lety rozhodl zachránit hřbitov, jen v prvním roce odtud spolu s dalšími dobrovolníky vyvezl na třicet tun odpadu. Zároveň se pustil do prořezávek náletových dřevin a zahájil tradici komentovaných prohlídek.

Pomohl také italskému ministerstvu obrany identifikovat badatelskou činností všech 48 Italů, kteří jsou na bohnickém hřbitově pochováni. Během první světové války sem byli evakuováni z italských ústavů před postupující válečnou vřavou a roku 1916 zde podlehli spolu s mnoha dalšími epidemii tyfu.

Budoucnost hřbitova bláznů je už nyní vcelku jasná. Především je třeba opravit vandaly poškozenou vstupní bránu a branku, následně provést úklid hřbitova a prořezat náletové dřeviny. Dalším krokem bude vypracování projektu na rekonstrukci kapličky tak, aby byl ponechán genius loci a zabránilo se hrozícímu zřícení. Nakonec budou obnoveny komentované prohlídky a areál opět zpřístupněn veřejnosti. 

„Není třeba měnit něco, co návštěvníky tolik láká, tedy to kouzlo neplynoucího času. Jen je třeba zabránit hrozícímu zřícení dominanty hřbitova - kapličce s márnicí. A také opravit mohylu věnovanou vojákům zemřelým ve světové válce,“ řekl dnešní místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek. 

Pohřbili tu Amadea

Bohnický hřbitov byl dokončen a vysvěcen roku 1909 jako součást Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Ročně se zde pohřbívalo asi 80 pacientů v léčebně zemřelých, celkem je zde pochováno více jak čtyři tisíce osob. Od sedmdesátých let minulého století se zde přestalo pohřbívat a místo postupně chátralo.

V roce 1989 někdo úmyslně zapálil kapličku s márnicí a místo se stalo doslova skládkou odpadu. Ještě před tím, v roce 1984, si místo vyhlédli tvůrci filmu Amadeus režiséra Miloše Formana a využili ho jako kulisu ke scéně ukládání W. A. Mozarta do hromadného hrobu.