„Mluvíte česky, nebo jste cizinec?“ S touto otázkou vítala příchozí jedna z pracovnic Senátu hned u vchodu do informačního centra horní komory parlamentu v průchodu z I. na II. nádvoří. Podle odpovědi se pak ozvalo cvaknutí buď z její pravé, anebo levé dlaně. Odpověď totiž neposloužila jen k pomoci při výběru správné verze natištěných informací o tom, co je k vidění (vše si zájemci mohli prohlížet bez průvodce a vlastním tempem). Tyto odpovědi se také uplatnily při evidenci počtu příchozích: s využitím jednoduchých mechanických počitadel.

Fakt hustá kaple; oukej?

Mezi početnými návštěvníky nechyběla ani paní Veronika z Prahy, která přišla v doprovodu dvou již odrostlejších dcer. Netajila své nadšení – i když připouštěla, že tato památka původně nebyla jejich volbou. „Plánovaly jsme, že se pojedeme podívat na nasvícený Karlštejn i s ohňovým tancem, ale kvůli předpovědi mizerného počasí jsme se rozhodly zůstat v Praze,“ vysvětlila Deníku Veronika. S tím, že volba pak na Valdštejnský palác padla i z toho důvodu, že výběr v programu Hradozámecké noci v metropoli nebyl zrovna extra bohatý. „Rozhodly jsme se tak proto, že je to pod střechou a víme, že i blízko metra – ať tedy moc nezmokneme,“ poznamenala.

Prohlídka sídla Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci.
O státním svátku přivítají zvědavce obě komory parlamentu. Otevřou dveře zdarma

Nelitovaly prý, i když už Valdštejnský palác viděly v rámci dne otevřených dveří. Potemnělá nádvoří s rozsvícenými okny prý vypadají úplně jinak – a působivé jsou i interiéry. „V Mytologické chodbě navíc byla úplně jiná výstava než tehdy: umělecká díla ze skla – a to holky zaujalo. Stejně jako to, že na rozdíl od sálu, síní a chodby, které jsme už navštívily (myslím, že to byla volná prohlídka v rámci první soboty v měsíci), nám ukázali také prostory, kde senátoři jednají, a kapli sv. Václava,“ řekla Veronika Deníku.

Přineslo to tak zcela nové poznatky. Mimo jiné překvapení, že v jednacím sále nebyla vidět očekávaná míra přepychu; naopak až na osvětlení budil tento prostor dojem spíš prosté strohosti. Nahlédnutí do kaple pak přineslo hotové okouzlení. Pro maminku navíc velké překvapení: „Poprvé jsem tam od dcery slyšela slova jako „uchvacující“, a dokonce „vertikální orientace“. „Ani jsem netušila, že je zná,“ usmála se Veronika. „No tak teda prostě fakt hustý, oukej?“ reagovala jedna z dívek rovněž s úsměvem.

'Zadarmiko' jen výjimečně

K Hradozámecké noci se sídlo Senátu podle sdělení tiskové tajemnice Lady Faldynové připojilo již po deváté. Návštěvníky přivítalo zdarma. Faldynová také upozorňuje veřejnost, že Valdštejnská zahrada, která je běžně přístupná, bude v úterý 29. srpna pro veřejnost z organizačních důvodů od 14 hodin uzavřena.

V Praze se zájemci o program Hradozámecké noci mohli vydat ještě na netradiční večerní prohlídky zahrad pod Pražským hradem a Invalidovny – v tomto případě však již s nutností zakoupit vstupenky. Ve středních Čechách se zapojilo 17 památkových objektů s jasnou převahou zámků; těch bylo 12. Vedle neobvykle nasvícených objektů bývají lákadlem rozmanité programy včetně hudebních, tanečních i divadelních a šermířských vystoupení i ohňových show, a také mimořádné otevření jindy nepřístupných prostor. I zde bylo třeba počítat s placením; někde i se zakoupením více vstupenek podle zvolených programů.

Organizátoři z Národního památkového ústavu, k nimž se však připojují i další správci památek včetně těch soukromých, zde obzvlášť vyzdvihli zábavný program na zámku Loučeň (s večerní garden party v parku nabízející řadu témat kolem samotné památky i jejích obyvatel a s celonočním maratonem prohlídek s kostýmovanými průvodci připravených až do svítání) a Valdštejnskou kostýmovou slavnost na zámku Mnichovo Hradiště. Nejenom se slavnostním nasvícením, ale i s nočními prohlídkami oživenými scénkami ze života Valdštejnů, a dokonce s přehlídkou dobových kostýmů.