O koncepční studii pro dané území jednala i bývalá rada pod vedením hnutí ANO loni v sprnu. Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) teď záměr posunula zase o něco dál. Podle IPR Praha budou práce na projektu trvat další rok.

„Hradební korzo je nepochybně jedno z nejvýznamnějších míst v Praze. V posledních letech se mu ovšem nedostávalo potřebné pozornosti, což se bohužel odrazilo na kvalitě veřejných prostranství. Je velmi důležité, aby vznikla koncepce, která představí ucelenou vizi o tom, jak se třída stane prostupnějším, příjemnějším a celkově lépe fungujícím místem,“ uvedl v tiskové zprávě Petr Hlaváček (TOP 09), primátorův náměstek a radní pro územní rozvoj.

Odpadky a rochnící se prasata

Magistrát chce promenádní obchodní ulice z dnes vymezeného úseku Jungmannovo náměstí – náměstí Republiky rozšířit až k řece Vltavě. „Hradby na Starém městě přestaly plnit svou funkci dnem založení Nového města pražského roku 1348 - sto let po svém dokončení. Již Karel IV. otevřel demokratickou diskusi a navrhnul hradby zbourat. To se navzdory absenci jejich primární funkce nestalo. Území se následně proměnilo ve vnitřní periferii města plnou odpadků, rozpadajících se domů a rochnících se prasat,“ píše mluvčí Vít Hofman v historickém okénku.

Až roku 1787 císařským nařízením o sjednocení měst Josef II. rozhodl o zboření hradeb a zasypání hradebního příkopu. Území se pak začalo postupně měnit, stavěly se zde obchodní paláce, bankovní sídla, restaurace, kavárny a luxusní domy. Dnešní Národní třída byla osazena lípami a nazývána Českým korzem. Ulice Na Příkopě se stala naopak korzem Německým, lemovaným kaštany. V září 1875 tudy poprvé projela koněspřežná tramvaj, na konci 19. století byla trať z Karlína elektrifikována. V létě 1985 však kvůli výstavbě linky metra B koleje zmizely.

Zeleň či odstranění vizuálního smogu

Jedním z cílů zadané koncepce má být právě jejich velký návrat. IPR Praha má prověřit možnost tramvajové dopravy v revitalizované obchodní třídě. Městští plánovači se mají zaměřit také na zkvalitnění veřejných prostranství - povrchy, mobiliář, zeleň i odstranění vizuálního smogu. Cyklisté a chodci by se mohli dočkat nových tras. Hradební korzo by se mělo navíc stát místem pro kulturní akce a umělce.

„Hradební korzo se skládá ze tří úseků, které dnes vnímáme samostatně. Měly by však tvořit jeden celek. Úsek mezi Jungmannovým náměstím a náměstím Republiky je už dnes plnohodnotnou pěší třídou a obchodní ulicí. Příležitostí je zvýšit kvalitu i obou navazujících úseků a spojit tak fungující veřejná prostranství v centru města s nábřežím,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Radní upozornili, že projekt bude konzultován napříč všemi dotčenými aktéry v území, jako je například městská část Praha 1, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Technická správa komunikací nebo Národní památkový ústav. Finanční i časové náklady autoři studie zveřejní až se po splnění zadaného úkolu.