Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ve čtvrtek zveřejnil rezignaci ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka na jeho funkci, z čela příspěvkové organizace Pražského hradu odejde na konci roku. Balák se musel před soudem zpovídat z ovlivňování veřejných zakázek v Lánské oboře. Soud ho poslal pravomocně na tři roky do vězení, prezident Miloš Zeman mu ale udělil milost a Balák ve své funkci zůstal. Další soud pak Baláka odsoudil v kauze těžby kamene v Lánské oboře k peněžitému trestu 870.000 korun a dvouletému zákazu činnosti v organizacích, které spravují státní majetek.

Ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák.
Šéf lánské Lesní správy Balák rezignoval, končí i šéf Správy Pražského hradu

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář ve čtvrtek zároveň odvolal z funkce ředitele Správy Pražského hradu Ivo Velíška. Výkonem funkce dočasně pověřil ředitele administrativní sekce Pražského hradu Jana Nováka, který byl dosud také pověřen řízením bezpečnostního odboru Pražského hradu.

Nově je Novák v Kanceláři prezidenta republiky pouze ředitelem administrativní sekce, pod jeho podřízenost spadá kromě odboru památkové péče, odboru spisové a archivní služby, personálního oddělení a oddělení styku s veřejností nově také oddělení bezpečnostního ředitele. Předchozí bezpečnostní odbor před změnou také náležel do působnosti administrativní sekce. Do působnosti nového oddělení, jehož vedoucí se stala Nováková, spadá "zajišťování informací z oblasti bezpečnostní politiky státu, plnění úkolů v oblasti ochrany utajovaných informací a v oblasti krizového řízení".