První teplé dny lákají ven děti i rodiče prolézačky, klouzačky i houpačky jsou po dlouhé zimě opět v obležení. Kromě dětí se však na hřiště chystají také zaměstnanci České obchodní inspekce. Ti totiž podle zákona kontrolují, zda nejsou herní prvky nebezpečné.

Houpačky v Praze. Infografika.

Provoz atrakcí 

Loni provedli v Praze a středních Čechách 46 kontrol u různých provozovatelů. Nechyběly mezi nimi úřady, školy, hotely a restaurace. Přitom objevili devět nebezpečných atrakcí. Některé byly mechanicky poškozené, další částečně shnilé, jiné neměly dostatečnou dopadovou plochu. Tato pochybení, kvůli kterým inspektoři zakázali provoz atrakcí, jsou také nejčastějšími prohřešky, na něž v terénu narážejí.

„Největšími nedostatky jsou dopadové plochy, zejména nedostatečná hloubka materiálu tlumícího dopad, dále nedostatečná běžná údržba, uhrabování kačírku, doplňování písku a tak podobně,“ popsal mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Kontrolují úředníci, firmy i policisté

Nejvíc hřišť v metropoli provozují úřady městských částí. Některé jich mají ve správě skoro stovku. Aby předcházely problémům s bezpečností, nechávají je nejméně jednou týdně kontrolovat. Pracovníci úřadu či najaté firmy prohlížejí prolézačky a další atrakce, zda nejsou viditelně poškozeny. „V případě zjištění poškození herního prvku se prvek zajistí tak, aby se nedal používat, a o jeho poškození je informována městská část,“ informoval starosta Prahy 12 Milan Maruštík.

V sedmé městské části kontrolují stav atrakcí každý den při otevírání hřišť, v Praze 11 to mají na starosti strážníci při pochůzkách. „Zároveň je 96 jihoměstských dětských a sportovních hřišť každý týden kontrolováno jak pracovníky odboru životního prostředí, tak servisní organizací městské části,“ doplnila mluvčí Pra- hy 11 Anna Kočicová.

Zápis o kontrole 

Podrobnější kontroly zaměřené hlavně na stabilitu a případné opotřebení herních prvků provádějí radnice zpravidla čtvrtletně s výjimkou zimy. Jednou ročně pak mají předepsanou celkovou revizi od certifikované společnosti.

„Jedná se o posouzení celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů včetně bezpečnostních zón. O každé roční hlavní kontrole je zpracován zápis, ve kterém jsou sepsány zjištěné nedostatky a předloženy návrhy na jejich odstranění,“ přiblížil Maruštík.

Praha 12 : Kontroly stály přes milión 

Částky, které radnice za kontroly hřišť vynaloží, se velmi různí. Od desítek tisíc korun až po statisíce. Záleží, kolik hřišť úřad spravuje, zda prohlídky provádějí zaměstnanci radnice či najatá firma a případně co vše je ve vysoutěžené ceně zahrnuto.

Například Prahu 6 přišly loni na 80 tisíc korun, Praha 11 zaplatila za certifikované kontroly téměř 300 tisíc, Praha 12 platí za týdenní prohlídky spojené s úklidem 900 tisíc ročně, za certifikované necelých 180 tisíc. Čtvrtá městská část vyčíslila náklady téměř na dva miliony korun.

Drahé originální díly 

Výrazně víc stojí radnice opravy. Například Praha 4 za ně loni dala čtyři miliony korun, třetí i šestá městská část shodně zhruba 1,4 milionu. Z toho asi 120 tisíc stálo Prahu 6 řádění vandalů.

„S cenami se bohužel nedá příliš hýbat, jelikož z pohledu garance bezpečnosti je třeba využívat pouze originální certifikované díly od původního výrobce. Aktuálně kupříkladu chystáme opravu lezecké lanové pyramidy, která bude stát cca 20 tisíc korun, úprava dopadových ploch na několika hřištích vyjde zhruba na 17 tisíc, rozbité schůdky k menší klouzačce vyjdou na 10 až 15 tisíc,“ vyjmenoval mluvčí sedmé městské části Martin Vokuš.