„Chceme, aby tato obchvatová komunikace a radiála byla realizována zároveň se stavbou 511,“ uvedl radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Realizace a napojení závisí na vzájemné koordinaci mezi magistrátem a Ředitelstvím silnic a dálnic. Stavba 511, která spojí dálnice D1 a D11 je součástí Pražského okruhu, který buduje ministerstvo dopravy, zatímco Hostivařskou spojku postaví hlavní město.

Magistrát má nyní vybraného zhotovitele projektu. Jakmile bude hotov, vypíše soutěž na realizaci stavby. „Očekávám, že jeden rok bude trvat vytvoření projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, další rok stavební povolení a další rok vytvoření dokumentace a soutěž na zhotovitele,“ dodává Scheinherr s tím, že celý projekt by měl stát 650 milionů korun. Stavba pak proběhne ve třech etapách.

Město jako projektanty vybralo dvě firmy. Pragoprojekt vypracuje projekt pro Hostivařskou spojku, která propojí ulice Průmyslovou a Kutnohorskou. V návaznosti na ni také obchvatovou komunikaci Dolních Měcholup. Cena tohoto projektu činí přes 34 milionů korun. Společnost Pontex pak má na starost projekt propojení Kutnohorské s Pražským okruhem, cena činí téměř 24 milionů korun. Smlouvu s projektanty podepíší zástupci města ještě tento týden.