Doposud firmy platily jednotnou sumu 1000 korun ročně za stání pro jeden vůz, což je podle radních málo. Zároveň chce rada novelizovat vyhlášku o ověřování znalostí řidičů taxislužby, takzvanou zkoušku z místopisu.

Stanoviště Fair place dávají cestujícím záruku, že zde stojící taxi nebude předražené, protože taxikáři tady musejí dodržovat maximální ceny stanovené městskou vyhláškou.

Losovačka skončí

U nově zřizovaných stanovišť chce Praha obálkovou metodou vybrat správce s nejvyšší nabídkou. Už fungujících stanovišť se změna dotkne až poté, co vyprší platné nájemní smlouvy. Doposud výběr probíhal losováním, což nebylo podle Manharta „úplně průhledné".

Město chce změnit i pravidla o ověřování znalostí řidičů taxislužby. Od roku 2003 dostávali taxikáři osvědčení o zkoušce na dobu neurčitou. Nově by měli přezkoušení absolvovat každých pět let. „Názvy ulic, kulturních nebo obchodních institucí se neustále mění a přibývá cestujících, kteří si stěžují, že řidiči neví, kudy a kam jet", uvedl k tomu Manhart.

Navíc by měly mít napříště taxíkářské zkoušky stejný počet otázek z místopisu a právních předpisů. Dosud bylo v testech právních otázek méně. Zpřísnit by se měla i praktická zkouška ovládání taxametru.

Navigace nakonec povinná nebude

V připravované novele vyhlášky původně Praha počítala s tím, že by řidiči taxislužby měli v budoucnu povinnost vybavit svá vozidla užívající při svém řemeslu GPS navigací. Od tohoto záměru ale nakonec upustili a navigace zatím povinná nebude.

Na území hlavního města je v současné době 117 stanovišť pro taxíky, 46 z nich má svého správce a je označeno nápisem Fair place. Stanoviště se správcem mají kapacitu 150 vozů a většinu z nich dosud spravoval jeden provozovatel. Na stanovištích bez správce je aktuálně 196 parkovacích míst pro vozidla taxislužby.