„Rybník se nalézá v pramenné oblasti, přítok vody je v bezdeštném období minimální. Dalším vlivem je mělkost rybníku, dochází k přehřívání vody,“ vyjmenoval některé z příčin nastalé situace Richard Beneš, zástupce vedoucího střediska Vodní toky Lesů hlavního města. Navíc v rybníku se s rybami ani nepočítalo. „Tuto rybí obsádku zde vysadili občané a migrující vodní ptactvo. Po rekonstrukci rybníka, zde žádné ryby vysazeny nebyly,“ vysvětlil Beneš.

Rybník se denně čistí a provzdušňuje

Lesy tak každý den uhynulé ryby loví a provzdušňují vodu pomocí čerpadla. Vypomáhá jim v tom i Sbor dobrovolných hasičů Praha 8 – Bohnice. „Máme přenosnou stříkačku s výkonem cca tisíc litrů za minutu. S ní a s pomocí hubice s rozprašováním vracíme okysličenou vodu zpět do rybníka,“ přiblížil starosta sboru Jan Kouba. Podle hasičů stav zhoršuje i přirozený odpar vody. „Odpařuje se jen čistá voda, a tak řasy snižují ve větší míře už tak nedostatkové množství kyslíku,“ připomněl Kouba. 

Ohrožení je i jinde

Podobným situacím podle Lesů není možné ani nijak předcházet. Nelze ani provádět preventivní monitoring. „Nádrž by se musela vypustit. Z důvodů malého přítoku, by zde byl velký problém nádrž znovu napustit,“ popsal Beneš. Jediné, co by bylo účinné, je podle Beneše dodržovat občanskou kázeň a svévolně nevysazovat ryby do vodního prostředí. 

Ohrožení se týká i dalších vodních ploch metropole, a to zejména rybníků v pramenných částech vodních toků. Nedostatkem kyslíku tak můžou trpět například rybníky Sladkovský, Prosecký, Zámecký, Jordán či Pod Vlkem. V loňském roce už odborníci řešili stejný případ na Jinonickém a Butovickém rybníku. 

Zvířata obtížně hledají zdroj vody

O důsledcích vysokých teplot ví své i Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, kterou provozují Lesy hlavního města Prahy. Pražská zvířata totiž mají obtíže najít zdroj vody, vysoké teploty je vysilují stejně jako lidi. Do stanice se tak dostanou dehydrovaná a vysílená. Odborníci proto doporučují umisťovat do zahrad mělké misky s čistou vodou. „Je nutné ji ale pravidelně čistit a vyměňovat, jinak naopak může živočichům uškodit,“ dodala vedoucí ošetřovatelka stanice Zuzana Pokorná.

close Jak horko škodí zvířatům. Infografika. info Zdroj: Redakce zoom_in