První úpravy by měly být vidět už letos na podzim. Magistrát začne pracovat na investicích do komunikací a inženýrských sítí. Opravovat se budou i zděné domy. První rekonstruovanou budovou by měla být burza masa, která by se měla stát dominantou areálu. „Myšlenkou je navrátit do objektu funkci stravování, vytvořit zde koncept velké ,masné' hospody, která zde fungovala před druhou světovou válkou," stojí ve schváleném dokumentu.

Náklady za desítky milionů

Restaurace by nabízela několik druhů mas, širokou nabídku piv a měla by mít kapacitu přes 200 míst. Odhadované náklady na revitalizaci objektu se odhadují na 89,8 milionu korun bez DPH.

Část nákladů by přitom mohl hradit budoucí provozovatel restaurace. Praha se chce domluvit na podobném postupu i s dalšími nájemci, kteří se už hlásí. Nové smlouvy by měly být uzavírány s dlouhou výpovědní lhůtou, teď je lhůta tři měsíce. Nájemcům by se tedy investice měla vyplatit.

Praha vede s majitelem soudní spor 

Studii o proměně areálu má město už od roku 2014. Ta navrhuje tržnici rozdělit na několik zón. Měly by v ní být prostory pro pořádání farmářských, rukodělných trhů, pro kulturní a sportovní akce, pro prodejny a samozřejmě by tu měly být i gastronomické prostory. Ze spojovací osy mezi severním a jižním vchodem by měly zmizet stánky a tato část by se měla proměnit v korzo se dvěma hlavními plochami – jednou pro pořádání trhů, druhou pro posezení a odpočinek.

Hlavní město vede soudní spor s majitelem areálu už od roku 2012. Současné vedení magistrátu se s firmou Delta Center chtělo vypořádat mimosoudně, ale nakonec plán přehodnotilo a chce to nechat na soudech. Zatím tedy není jasné, kdo bude areál spravovat. V úvahu připadá soukromá firma, ve hře je i správcovství některé z firem, které patří městu.