Těmi zřejmě nejvítanějšími, na které si cestující jistě rychle zvyknou, se nejspíš stanou posílení provozu na všech třech linkách metra i zkrácení intervalů mezi vybranými autobusovými spoji – na řadě linek ve večerních hodinách a na linkách číslo 113, 119, 125, 136, 180 a 213 také v době špiček. Víkendy zase přinesou zkrácení intervalu na lince číslo 100 ze 30 na 15 minut a nasazení kloubových autobusů na linku číslo 118. Hotovou revoluci pak přinášejí aktuální změny v autobusové dopravě na Uhříněvesku – včetně napojení této oblasti na stanici metra Háje.

Změny pro budoucnost

Naopak pro laiky nejméně pochopitelným krokem se patrně stane přečíslování. Mění se označení všech nočních linek, ať tramvajových, či autobusových, a to jak v metropoli, tak i za Prahou. Nebudou už začínat pětkou či šestkou, ale devítkou.

I na tuhle změnu si ovšem lze rychle zvyknout. V menším rozsahu – a to už je složitější – se mění také čísla některých autobusů vozících pasažéry; jak v samotném hlavním městě, tak i za jeho hranicemi. Tohle vše se dělá proto, aby jednou mohlo být líp: aby se uvolnila ucelená číselná řada od 501 do 750 pro možnost doplňování dalších autobusových linek, které by do budoucna měly vylepšit spojení metropole s přilehlými oblastmi Středočeského kraje.

Přilákat víc cestujících

Další změny se ještě chystají pro příští měsíce – přijdou v závislosti na tom, jak se je organizaci Ropid podaří projednat s městskými částmi a připravit po technické stránce – a zvlášť bohatá nadílka novinek by měla následovat v příštím roce. To už by pražští politici měli zařadit do rozpočtu města i nákladnější záměry. Náměstek primátorky a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek (ČSSD) slibuje, že mají nejen nabídnout potřebnou kapacitu i komfort současným cestujícím. „Otevře se prostor pro přilákání dalších uživatelů veřejné dopravy do budoucna," očekává.

Peníze jsou pro rozšiřování, posilování a vylepšování veřejné dopravy důležité – náměstek ředitele Ropidu Martin Šubrt ovšem ve financích nevidí omezující faktor. „Tím jsou především technické a personální limity dopravců – tedy dostupné počty vozidel a řidičů," poznamenal Šubrt.